תנאי השימוש - Smart Screen

ברוכים הבאים ל"Smart Screen", מערכת מתקדמת לניהול תכנים דיגיטליים, הנגישה לשימוש באתר המערכת בכתובת https://www.smartscreen.co.il/התחברות-למסך-ההודעות-שלי (להלן: "האתר") ובאפליקציות המיועדות למכשירי טלפון חכמים (להלן: "האפליקציות") (להלן ביחד: "המערכת"). המערכת מנוהלת ומופעלת על-ידי חברת סמארט סקול בע"מ (להלן: "אנחנו"). השימוש במערכת ובכלל זה בשירותיה ובתכנים הכלולים בה - מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים החלים על השימוש במערכת, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש במערכת (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. אנו רשאים לשנות מעת לעת את המסמכים המחייבים. אם שונו המסמכים המחייבים, נפרסם הודעה על-כך בעמוד ייעודי במערכת. אנא שים לב כי המשך השימוש שלך במערכת לאחר שיבוצעו שינויים כאמור מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הימנע משימוש במערכת. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אודות המערכת בתמצית

המערכת אינטרנטית ובאמצעותה ניתן לעדכן תכנים במסכים השונים בבית העסק מכל מקום ומכל מחשב המחובר לאינטרנט

יצירת קשר

אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר בכל נושא. לשם כך אנו מעמידים לרשותך, בין היתר, גם טופס מקוון ליצירת קשר. ניתן כמובן ליצור עמנו קשר גם באמצעות הדוא"ל או דרכי התקשורת הנוספות המפורטות בעמודי המערכת. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכן מספר טלפון ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים לסכל את יצירת הקשר אתך. הפרטים שתמסור בעת השלמת הטופס המקוון יישמרו במאגר המידע שלנו. כמובן, לא נעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אם לדעתך נפגעו פרטיותך, שמך הטוב או זכויות אחרות שלך במסגרת פעילות במערכת, אנא פנה אלינו בהקדם באמצעות כתובת הדוא"ל: info@smartschool.co.il, וציין את פרטייך.

השימוש במערכת

אתה רשאי להשתמש במערכת בהתאם לכללים המפורטים להלן. אינך רשאי להשתמש במערכת באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתנו המפורשת לכך, מראש ובכתב. אתה רשאי להשתמש במערכת לצרכי לימוד או הוראה בלבד; עליך להשתמש במערכת בתום-לב, באופן אישי ושאינו מסחרי, ולהימנע מכל פעולה אשר עלולה למנוע, להפריע או לעכב את השימוש במערכת על ידי אחרים; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מתכני המערכת לצדדים שלישיים; לא תשתמש במערכת על מנת לפגוע בפרטיותם של אחרים, לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת. בכלל זה, אין להשתמש במערכת על מנת לשלוח או להפיץ חומרי נאצה, חומרים מבישים וחומרים בלתי חוקיים או בלתי מוסריים; אין להשתמש במערכת כדי לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אין לקשר למערכת ולתכניה מכל אתר, יישום, או כל מקור אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק (בכלל זה זכויות יוצרים) או אינו ראוי לצפייה על ידי קטינים; אין למכור או להעביר את זכות השימוש שלך במערכת לצד שלישי כלשהו. כן, אין לקשר, להציג, להעתיק, להשתמש או לפרסם תכנים או נתונים שהופיעו במערכת באופן שיאפשר לאחרים עיון או שימוש כלשהו בהם, או לאפשר לאחרים לעשות כן. כך למשל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או נתונים שנמצאו במערכת; מובהר כי השימוש במערכת עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, כפי שיוגדרו על-ידי משרד החינוך או מוסדות החינוך המשתמשים בה.

הגישה למערכת

השימוש במערכת אפשרי לאחר הזנת פרטי זיהוי אשר נמסרו לך מאיתנו (כלומר, שם משתמש וסיסמא), ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים. הסיסמא הראשונית אשר קיבלת מאיתנו מיועדת לטובת שימושך הראשון במערכת, אשר לאחריו תתבקש להזין סיסמא חדשה. מעת לעת אנו רשאים לבקשתך להחליף את סיסמתך, על מנת לשמור על אבטחת המידע במערכת. מאחר שפרטיהם האישיים של משתמשים אחרים עשויים להיות חשופים לצפייה במערכת, אתה מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות.

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך בעת השימוש במערכת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קישורים במערכת

ייתכן ותמצא במערכת קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידינו או מטעמנו, ואנו לא שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שהמערכת מאפשרת למשתמשים להציב קישורים כאלה אינה מעידה על הסכמתנו לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אנו לא אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואיננו אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. בנוסף, אנו לא מתחייבים לכך שהקישורים שימצאו במערכת יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל ואנו רשאים להסיר מהמערכת קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

קניין רוחני

אתה מצהיר כי כל תוכן אשר תעלה למערכת או תציג לפרסום במערכת הוא בבעלותך, או קיבלת רישיון שימוש מתאים לפרסומו או להצגתו לפרסום במערכת ("תוכן שלך" או תכנים שלך"). בהצגתך את את התכנים שלך לפרסום במערכת, אתה נותן לנו רישיון להציג תכנים אלו בפורום בו בחרת לפרסם, ללא מגבלת זמן או טריטוריה, ושלא כנגד תמורה ("רישיון"). במסגרת הרישיון, אנו רשאים לשנות את התוכן שלך, לעבדו, לפרסמו מחדש וכל פעולה אחרת הנדרשת לשם התאמת התכנים שלך לפרסום בפורום הרלבנטי. אנו רשאים להעביר לאחרים את זכויותינו על פי הרישיון, באופן מלא או חלקי. אנו רשאים למחוק כל תוכן ובכל עיתוי, לפי שיקול דעתנו. אתה מצהיר כי העלאת התכנים שלך ופרסומם במערכת לא יהוו הפרה של זכויות של צד שלישי כלשהו. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ובשירותיה ובכל תוכן הכלול בה, ושאינו תוכן שלך, שייכים לנו בלבד או לצדדים שלישיים אחרים, שהתירו לנו להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש, מאיתנו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותנו, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדינו והפועלים מטעמנו או בשמנו. השימוש במערכת הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. אנו לא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם המערכת, בכלל זה האתר, האפליקציות וכל תוכן ושירות בהן, השינויים (כהגדרתם להלן), פרסום, עריכה או מחיקה של תכנים שלך או של אחרים, או תוכנות צד שלישי ורכיבי חומרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו לא נישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה שביצעת או שתרמת לביצועה, בכלל זה פעילות שהיא בניגוד לכללים הקבועים במסמכים המחייבים. אנו לא ערבים לטיב המערכת ושירותיה, ומספקים אותה "כמות שהיא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו לא ערבים כי המערכת תעמוד בדרישותיך או צרכיך; כי המערכת ושירותים הנלווים לה יפעלו בלא הפרעה, ברציפות, יהיו מאובטחים או נקיים משגיאות; התוצאות שיושגו מהשימוש במערכת תהינה מדויקות או אמינות; התכנים יהיו איכותיים או מדויקים, או כי כל תקלה במערכת תתוקן. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין תכונות המערכת והשירותים הניתנים במערכת, לרבות ביחס ליכולותיה, מגבלותיה, הכללים הנוהגים לגביהן והתאמתה אליך ולצרכיך. אנו לא מתחייבים ששירותי ותכני המערכת יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלינו או אצל מי מספקינו.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות אותנו, עובדינו, מנהלינו או מי מטעמנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לנו - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת המסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו או מי מטעמנו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדנו או נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל היבט של השימוש שלך במערכת, שירותיה ותכניה.

שינויים במערכת ומניעת גישה

אנו רשאים: א. לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה ועיצובה, את היקפה וזמינותה, ונהיה רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באלו; ב. לערוך, לשנות או למחוק תכנים כלשהם, בכלל זה תכנים שלך או תכנים של אחרים, וכן - ג. לסיים את תקופת הסכם זה והמסמכים המחייבים, את גישתך למערכת או לכל שירות שמסופק על ידינו לכל המשתמשים או לך בלבד (להלן ביחד: "השינויים"), והכל בלא צורך לבקש את אישורך או להודיע לך על כך מראש, ומכל סיבה שהיא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין ביצוע השינויים או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דע כי אנו אנו רשאים לנתק את גישתך אל המערכת, לחסום את גישתך אל המערכת, והכל באופן זמני, חלקי או מוחלט, ולפי שיקול דעתנו המוחלט, בכל אחד מהמקרים הבאים: 1) אם פקעה הרשאתך לשימוש במערכת; 2) אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים; 3) אם נדרשנו לעשות כן בהתאם להוראות משרד החינוך, בכלל זה מטעמים של אבטחת מידע; 4) אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בנו או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים או ספקים או שותפים שלנו; 5) אם הסתיימה ההתקשרות בינינו לבין המוסד החינוכי אשר העניק לך את הרשאת השימוש.

תוכנות צד שלישי

ייתכן שהמערכת תכיל, תשתמש או תיעזר בתוכנות או שירותי צד שלישי ("תוכנות צד שלישי"). הרישיון שאנו מעניקים לך תחת מסמכים מחייבים אלה הינו ביחס לשימושך במערכת, ולא ביחס לשימושך בתוכנות צד שלישי. ידוע לך כי כל שימוש שייתכן ותעשה בכל תוכנת צד שלישי עשוי להיות כפוף לקבלת רישיון שימוש נפרד, בהתאם לתנאי השימוש של תוכנת הצד השלישי הרלבנטית. שים לב כי שימושך באפליקציות כפוף גם לתנאי שימוש החלים ביחס למכשירך. האחריות הבלעדית והמלאה לציית לתנאי שימוש אלה או כל תנאים נוספים שייתכן ויחולו, חלה עליך בלבד.

מלוא ההסכם

מסמכים מחייבים אלה מהווים את מלוא הבנותייך עמנו, וישונו אך ורק בהסכמה בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי שלנו לא יהוו שינוי של המסמכים המחייבים.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש במערכת יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים ו/או מהשימוש במערכת הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל. המחאה אם נעביר את זכויותינו במערכת, או כל חלק מאלו, לצד שלישי, אנו נהיה רשאים להמחות גם את זכויותינו על פי המסמכים המחייבים, כולן או חלקן, בכפוף להוראות המסמכים המחייבים והוראות משרד החינוך.

עודכן בתאריך: 01 בספטמבר, 2015.