מדיניות הפרטיות - Smart Screen

חברת סמארט סקול בע"מ ("מפעילת המערכת" או "אנחנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת "המסך החכם", הזמינה בכתובת: https://www.smartscreen.co.il/התחברות-למסך-ההודעות-שלי (להלן: "המערכת"). המערכת מציגה מידע אשר מתקבל ממערכותיו של משרד החינוך, וכולל פרטים אישיים מגוונים. פרטים אלו נאספו ע"י משרד החינוך, מוצגים במערכת באישורו, ומטופלים על-ידינו בכפוף להנחיותיו. מדיניות הפרטיות שלהלן אינה מתייחסת לשימוש שנעשה במידע שמתקבל ממשרד החינוך, אלא אך ורק ביחס למידע אישי שהמשתמשים במערכת בוחרים להזין במערכת, או מידע אישי שנאסף על ידינו בזמן שהמשתמשים עושים בה שימוש. מדיניות זו משולבת בתנאי השימוש של המערכת ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים למפעילת המערכת

השימוש במערכת אפשרי לאחר הזנת פרטי זיהוי אשר נמסרו לך מאת המוסד החינוכי הרלבנטי (כלומר, שם משתמש וסיסמא). השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותי המערכת. השימוש במערכת אינו מחייב הזנת פרטים אישיים נוספים. עם זאת, השימוש בחלק משירותי המערכת יתאפשר רק לאחר הזנת פרטים אישיים בסיסיים. כך, תוכל לקבל עדכונים על הודעה חדשה או לשחזר את סיסמתך רק לאחר הזנת כתובת הדוא"ל שלך. כן, תוכל להזין את מספר הטלפון הנייד שלך כדי לאפשר ליתר המשתמשים ליצור עמך קשר טלפוני בקלות. כמו כן, יצירת קשר עם מפעילת המערכת אפשרית תוך משלוח דוא"ל וציון כתובת הדוא"ל שלך, או במסגרת טופס מקוון ליצירת קשר, בו תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכן מספר טלפון ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של מפעילת המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק משירותי המערכת, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולתנו ליצור איתך קשר במידת הצורך. כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו למפעילת המערכת, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו. בנוסף, מאפשרת המערכת כניסת "אורחים", ללא צורך ברישום ומסירת פרטים. השימוש במערכת בדרך זו מאפשר לך להתרשם באופן מדגמי מחלק משירותי המערכת ומאפייניה.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם מצאת שפרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו במהלך השימוש במערכת, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: info@smartschool.co.il.

מידע שנאסף במהלך השימוש במערכת

כשאתה משתמש במערכת, מפעילת המערכת אוספת מידע ביחס לנוהגי השימוש שלך, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת למערכת, מערכת ההפעלה ועוד. ככל שאתה עושה שימוש במערכת באמצעות מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך ("המכשיר"), מפעילת המערכת אוספת מידע ביחס למכשיר, בכלל זה סוג החומרה שבו, מערכת ההפעלה המשמשת אותך, ה- Unique Device ID (UDID) שלך (או “Open UDID” במכשירי iPhone), סוג הדפדפן ושפתו ומידע אודות החיבור לאינטרנט של המכשיר. איסוף כזה מתבצע באופן אוטומטי באמצעות שרתי המחשב המפעילים את המערכת. מפעילת המערכת רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים, כדוגמת Google Analytics ואחרים, כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש במערכת, לרבות מידע הנוגע לפעילותך במערכת. לשם כך, מפעילת המערכת תעביר לאותם צדדים שלישיים את הנתונים הבאים: כתובת אינטרנט חלקית שלך (IP במיסוך), מאפייני הדפדפן שלך ומערכת ההפעלה שלך וכן כתובת ה- URL אליה ניגשת מעת לעת. האופן שבו צדדים שלישיים אלה נוהגים במידע הנאסף, נקבע במדיניות הפרטיות שלהם עצמם.

השימוש במידע

מידע אישי שתמסור במהלך השימוש במערכת וכן מידע אישי שייאסף לגבייך במהלך שימושך במערכת, יישמרו על-ידינו במאגר מידע. פרט לעיבוד המידע, במידה ובאופן הנדרשים לשם תפעול המערכת, אנו לא נעשה במידע כל שימוש אלא לצורך המטרות המפורטות להלן ובכפוף לקבלת אישור משרד החינוך:

  • ליצירת קשר אתך כשמפעילי המערכת סבורים שקיים צורך בכך;
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילי המערכת לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
  • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
  • על-מנת לאכוף את התנאים ואת מדיניות זו וכדי למנוע מעשי הונאה, שימוש לא הוגן, הפרה, גניבת זהות וכל מעשה לא חוקי אחר או שימוש לרעה במערכת;
  • על-מנת לציית לכל דבר חקיקה רלבנטי ולסייע לרשויות אכיפת החוק ולרשויות המוסמכות, כשאנו סבורים בתום לב ששיתוף פעולה עם הגופים כאמור עומד בסטנדרטים המשפטיים הרלוונטיים;
  • בכל מקרה שנסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • על-מנת לנקוט בכל פעולה בכל מקרה של מחלוקת בה אתה מעורב, ביחס או בקשר עם המערכת.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של המערכת.

מסירת מידע אישי לצד שלישי

מפעילת המערכת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף במהלך שימושך במערכת, אלא בנסיבות שציינו לעיל בפרק "השימוש במידע". בנוסף, אם פעילת המערכת תארגן את פעילותה או את פעילות המערכת במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי שלה או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו, ואת אישורו של משרד החינוך.

היכן נשמר המידע?

המידע האישי שאנו אוספים אודותייך במהלך שימושך במערכת, נשמר במאגר המידע שלנו המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בישראל. Cookies במערכת נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, וכדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית במערכת ו/או באתר, מהיכן הגעת אל האתר/המערכת, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה למערכת ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במערכת או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהמערכת תותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהמערכת לא תזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש במערכת במקום בטוח.

אבטחת מידע

מפעילת המערכת מיישמים באתר ובמערכת כלים ונהלים לאבטחת מידע, בהתאם להנחיות משרד החינוך. בעוד שכלים ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילת המערכת לא מתחייבים שהשירותים שהיא מספקת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מחיקת מידע אישי

מידע אישי שיימצא על שרתינו ונובע משימושך במערכת, יימחק משרתינו לפי שיקול דעתנו ובהתאם להנחיות משרד החינוך והוראות החוק. ככל שפורסם מידע אישי לגבייך במערכת, וברצונך להסיר את הפרסום, אתה מוזמן לפנות לנציגנו בכתובת: info@smartschool.co.il. לידיעתך, מחיקת האפליקציה או הסרתה ממכשיר שברשותך, ככל שהותקנה, לא תגרום למחיקת תכנים או מידע אישי שלך מהמערכת או משרתינו.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת המערכת רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת או שנאסף לגביך במהלך שימושך במערכת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד ייעודי במערכת. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו

אתה רשאי לשלוח אלינו בקשות, תגובות, שאלות או תלונות כלשהן באמצעות הערוצים המפורטים במערכת, או בכתובת דוא"ל: info@smartschool.co.il. נעשה כמיטב יכולתנו על-מנת לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן בתאריך: 01 בספטמבר, 2015.