הודעות כלליות
שינויי מערכת
מבחן באזרחות שכבת ט תאריך 8.12 יום חמישי
שיעורט1ט2ט3ט4
2אורלביץ דורכהן רוניתשלו אביבהאיילת ספקטור
         
 
משגיחה על שיעור 2 רות כלילי
מבחן בהיסטוריה שכבת ט תאריך 5.12 יום שני
שיעורט1ט2ט3ט4
1 סילבי בררות כליליהדס חומריספקטור איילת
2 סילבי בר שי שינוולד איילת ספקטור חומרי הדס
 
משגיחה על שיעור 2 רות כלילי
בתאריך 4.12 יום ראשון שכבת יא בהצגה "מאניה"
באודיטוריום משיעור 5-7

בשיעור 5  -  המורים המלווים: קמחי ציפי, פורת עידו,גנץ מנחם,
     רותי  שמילוביץ, עפרה שיקלר, זהבית סמואל, ענבר ברבי.

בשיעור 6-7 -המורים המלווים: קמחי ציפי, פורת עידו, זהבית סמואל, ענבר בריבי, גבי קורן, לריסה ארטמן, שרי גנון, ניב שי לי.
יום חמישי תאריך 1.12 מתקיים טקס חג הסיגד באודיטוריום:
שיעור 1 :  שכבת ח - 
שיעור 1:   כיתה ט4 - ספקטור איילת
שיעור 1:   כיתה ט3 - יהודה בר לב
שיעור 2 :  שכבת ז
שיעור 2 : כיתה ט1 וכיתה ט2 - רחלי אביב, כהן רונית.


מבחן בהסטוריה שכבת ח – יום חמישי 1.12
שיעורח1ח2ח3ח4
3לימור ששוןשי שינוולדהדס חומרירוית לוי
4שי שינוולדאמזלג ליהאלינסון שיריקלמן אלינה
 
שיעור 3-4 משגיחה על – ספקטור איילת
 
מבחן באנגלית שכבת יב תאריך 5.12 יום שני
שיעורחדר יב1חדר יב2חדר יב3חדר יב4חדר יב5כיתה יוד 6 קבוצה של אלינסון שיריכיתה יב7 קבוצה של קרינה כיתה יוד6 קבוצה של קרסלר לירסהמחשבים בנין ג קומה ראשונה
0לריסה קרסלרארטמן לריסהגבי קורן            
1לריסה קרסלרארטמן לריסהגבי קורןגנון שריניב שיליאלינסון שירי    ראובני דוד
2לריסה קרסלרארטמן לריסהגבי קורןגנון שריניב שיליאלינסון שירי    ערן אפלבאום
3            קרינה זילברשרלריסה קרסלר  
4            קרינה זילברשרלריסה קרסלר  
 
 
מבחן בהבעה שכבת יא תאריך 1.12 יום חמישי
שיעוריא1יא2יא3יא5
2מלכה שטרןעופר גלדיראובני דודזהבית סמואל
3ראובני דודסמואל זהביתשטרן מלכהעופר גלדי
4ראובני דודזהבית סמואלשטרן מלכהעפרה שיקלר
5 הארכת זמן        
 
הארכת זמן זהבית סמואל, שטרן מלכה
מבחן בתנך שכבת יב –יום חמישי 15.12
שיעוריב1יב2יב3יב4יב5
3סיבוני מיכהמילר שרלהלוסי עדנינתן עפרהמיכל בסאלי
4סיבוני מיכהמילר שרלהעפר גלדינתן עפרהמיכל בסאלי
 
שיעור 3-4 רחל וינטה – משגיח על
מבחן בתנך שכבת יוד – יום רביעי 7.12
שיעורי1י2י3י4י5
3ראובני דודלובנסקי יעלרחל וינטהיעקב רוטבאוםגליה עוזיאל
4לוסי עדנימלכה שטרןשרון סייגליזי דונסקירוטבאום יעקב
 
שיעור 3 – משגיח על – ליזי דונסקי
מבחן הסטוריה שכבת יוד – 2.12 יום שישי
שיעורי1י2י3י4י5
2מלכה שטרןיעקובוב רבקהכלילי רותבר לב יהודהרוני וגמיסטר
3מלכה שטרןיעקובוב רבקהבסאלי מיכלראובני דודסמואל זהבית
4        שרון סייג-תוספות זמן
 
משגיח על – 2-3
ביום שלישי תאריך 6.12 בשעה 19:00 מפגש הורים תלמידים וחברת הנסיעות לקראת יציאה לפולין , המפגש באודיטוריום.
לוח זמני המועצות הפדגוגיות המורחבות
 
 
יום שני 5.12
שכבת י"ב:

השעההכיתה
12:45-14:15יב6+יב7
14:15-15:30י"ב5
15:30-16:45י"ב4
16:45-18:00י"ב2
18:00-19:15י"ב1
19:15-20:30י"ב3
 
 
12.12 יום שני - מבחן ספרות שכבת יוד
שיעורי1י2י3י4י5
09:15-10:10יעקובוב רבקהרוטבאום יעקבבסאלי מיכלערן אפלבאוםזהבית סמואל
3        ראובני דוד
 
משגיח על – ראובני דוד
בוחן נטראלי - מלכה שטרן, אנה בן יוסף


בתאריך 1.12 הסטודנטים לתיאטרון לא יגיעו עקב סמינר שואה.

שינויי מערכת עבור: ארווס לי

02/12/2016 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: גדות שוש, גאוגרפיה, ז 1

שינויי מערכת עבור: בן יוסף אנה

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: גדות שוש, גאוגרפיה, ז 2

שינויי מערכת עבור: ברבי ענבר

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: חייט גלית, תנ``ך, יא 6

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: חייט גלית, תנ``ך, יא 6

שינויי מערכת עבור: בר-לב יהודה

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, לשון והבעה, ז 4

שינויי מערכת עבור: גלדי עפר

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי גלדי עפר, סוציולוגיה, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4, יב 5

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי גלדי עפר, סוציולוגיה, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4, יב 5

שינויי מערכת עבור: ויינשטין אורטל ממ

02/12/2016 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, חינוך, ז 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: חייט גלית, תנ``ך, ח 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, לשון והבעה, ז 5

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, לשון והבעה, ח 5

שינויי מערכת עבור: מילר שרהלה

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, לשון והבעה, ז 5

שינויי מערכת עבור: נתן עפרה

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: קמחי ציפי, מדעים מעבדה, ח 1

שינויי מערכת עבור: עזרא רוזי מ``מ

02/12/2016 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: ברקת אביבה, מדעים מעבדה, ט 2

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: ברקת אביבה, מדעים פיזיקה, ט 1

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: ברקת אביבה, מדעים עיוני, ז 2

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: ברקת אביבה, מדעים מעבדה, ז 1

שינויי מערכת עבור: קורן גבי

02/12/2016 [היום] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי קורן גבי, אנגלית 5 יח``ל, יב 3, יב 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי קורן גבי, אנגלית 5 יח``ל, יב 3, יב 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי קורן גבי, אנגלית 5 יח``ל, יא 1, יא 2, יא 3, יא 5

02/12/2016 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי קורן גבי, אנגלית 5 יח``ל, יא 1, יא 2, יא 3, יא 5

משגיחים במבחן עבור: הסטוריה - יעקובוב רבקה,היסטוריה,י 2

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

יעקובוב רבקה

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

יעקובוב רבקה

משגיחים במבחן עבור: הסטוריה - כלילי רות,היסטוריה,י 3

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

כלילי רות

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

בסאלי מיכל

משגיחים במבחן עבור: הסטוריה - סייג שרון,היסטוריה,י 1

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

שטרן מלכה

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

שטרן מלכה

משגיחים במבחן עבור: הסטוריה - סייג שרון,היסטוריה,י 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

בר-לב יהודה

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

ראובני דוד

משגיחים במבחן עבור: הסטוריה - סייג שרון,היסטוריה,י 5

02/12/2016 [היום] (שעות: 2)

וגמיסטר רוני

02/12/2016 [היום] (שעות: 3)

סמואל זהבית

משגיחים במבחן עבור: מחשבים - בר-און גל,מחשבים,ז 3,ז 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 5-6)

בר-און גל

משגיחים במבחן עבור: פיסיקה - פורת עידו,פיסיקה מצוינות,ט 1-ט 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 5-6)

פורת עידו

משגיחים במבחן עבור: תנך - ברבי ענבר,תנ``ך,יא 4

02/12/2016 [היום] (שעות: 1-2)

ברבי ענבר

מלווים באירוע עבור: הצגה - מאניה - יא 1, יא 2, יא 3, יא 4, יא 5, יא 6

04/12/2016 [מחרתיים] (שעות: 5)

ברבי ענבר, גנץ מנחם, סמואל זהבית, פורת עידו, קמחי ציפי, שמילוביץ רותי

04/12/2016 [מחרתיים] (שעות: 6-7)

ארטמן לריסה, ברבי ענבר, גנון-שילון שרי, ניב שי לי, סמואל זהבית, פורת עידו, קורן גבי, קמחי ציפי

ימי הולדת
שמילוביץ פנינה (מורה) - 28/11  •  הלה יעל (מורה) - 01/12  •  בן עמי קארין (מורה) - 05/12  •  מנסנו יוסף (מורה) - 10/12  •