הודעות כלליות
שינויי מערכת
מתכונת בתנ"ך
יום שלישי – 21.4
 
 
שעורחדר יב1
20 תל'
משך הבחינה 165 דק'
ת.זמן 40 דק'
חדר יב2
20 תל'
משך הבחינה 165 דק'
ת.זמן 40 דק'
חדר יב3
18 תל'
משך הבחינה 165 דק'
ללא ת.זמן
חדר יב4
15 תל'
משך הבחינה 165 דק'
ללא ת.זמן
1שפורן פרננדהמזרחי אליקמחי ציפיסמואל זהבית
2ישראל מרדכיקורן גביזקהיים רליזלצברגר שרה
3מילצ'ן חניקורן גביזקהיים רליזלצברגר שרה
4מילצ'ן חניגלדי עפרברבי ענברישראל מרדכי
 
 
הכתבה לבוחן ניטרלי: שעות 5-6
יעקובוב רבקה
ברבי ענבר
טונדובסקי דליה
 
 
משגיחת על: רחל וינטה
 
 
מתכונת בערבית+ חנג"ע
יום שלישי – 21.4
שעורחדר יב5
20 תל'
משך הבחינה 105 דק'
ת.זמן 15 דק'
1מילצ'ן חני
2ארטמן לריסה
3ארטמן לריסה
 
 
משגיחי על: שרהלה מילר + אלי מזרחי
שינויי מערכת עבור: ארטמן לריסה

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי ארטמן לריסה,אנג 4 יחל,יב 2,יב 3,יב 5

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי ארטמן לריסה,אנג 4 יחל,יב 2,יב 3,יב 5

שינויי מערכת עבור: בר סילבי

21/04/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: עדני לוסי,תנ``ך,ט 4

שינויי מערכת עבור: גדות שוש

21/04/2015 [היום] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי גדות שוש,גאוגרפיה,ט 3

21/04/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שלו אביבה,היסטוריה,ט 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 6)

מילוי מקום עבור: גלדי עופר,אזרחות,ט 3

שינויי מערכת עבור: גלדי עופר

21/04/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: כלילי רות,היסטוריה,ט 3

שינויי מערכת עבור: דונסקי ליז

21/04/2015 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי דונסקי ליז,תנ``ך,י 5

שינויי מערכת עבור: וינטה רחל

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

ביטול שיעור לתלמידי וינטה רחל,תנ``ך,יב 1

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

ביטול שיעור לתלמידי וינטה רחל,תנ``ך,יב 1

21/04/2015 [היום] (שעות: 4)

ביטול שיעור לתלמידי וינטה רחל,תנ``ך,יב 5

21/04/2015 [היום] (שעות: 5)

ביטול שיעור לתלמידי וינטה רחל,תנ``ך,יב 5

שינויי מערכת עבור: וכטר עירית

21/04/2015 [היום] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי וכטר עירית,ביולוגיה ראשי,י 3,י 4,י 1,י 2

שינויי מערכת עבור: זלצברגר שרה

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי זלצברגר שרה,אנג 4 יחל,יב 2,יב 3,יב 5,יב 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי זלצברגר שרה,אנג 4 יחל,יב 2,יב 3,יב 5,יב 4

שינויי מערכת עבור: זקהיים רלי

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי זקהיים רלי,אנג 5 יחל,יב 2,יב 3,יב 5,יב 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי זקהיים רלי,אנג 5 יחל,יב 2,יב 3,יב 5,יב 4

שינויי מערכת עבור: יעקובוב רבקה

21/04/2015 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי יעקובוב רבקה,היסטוריה,י 6

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי יעקובוב רבקה,היסטוריה,י 2

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי יעקובוב רבקה,היסטוריה,י 2

21/04/2015 [היום] (שעות: 6)

תלמידי יעקובוב רבקה,היסטוריה,י 7 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: לוי שרון

21/04/2015 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי לוי שרון,הבעה,ט 3

שינויי מערכת עבור: נתן עפרה

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי נתן עפרה,תנ``ך,י 4

שינויי מערכת עבור: עדני לוסי

21/04/2015 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי עדני לוסי,תנ``ך,יא 5

שינויי מערכת עבור: עזרא רוזי מ``מ

21/04/2015 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: עדני לוסי,ספרות,ז 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: לוי דרורית,אנגלית,ח 3,ח 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: וכטר עירית,מדעים עיוני,ז 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: עדני לוסי,תנ``ך,ז 4

שינויי מערכת עבור: קורן גבי

21/04/2015 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי קורן גבי,אנג 3 יחל,יב 2,יב 3,יב 5,יב 4

21/04/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי קורן גבי,אנג 3 יחל,יב 2,יב 3,יב 5,יב 4

שינויי מערכת עבור: שטרן מלכה

21/04/2015 [היום] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי שטרן מלכה,הבעה,ט 2

שינויי מערכת עבור: שינוולד שי

21/04/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: כלילי רות,היסטוריה,ט 2