הודעות כלליות
שינויי מערכת
ביום רביעי 18.1 כיתה ז1 וכיתה ז3 יוצאים למוזיאון יהדות בבל
משעה- 08:00-13:00

המורים היוצאים: כהן רונית, שוש גדות, בזה שרון, שי שינוולד

ביום חמישי 19.1 כיתה ז2 , כיתה ז4, כיתה ז5 יוצאים למוזיאון יהדות בבל משעה - 08:00-13:00
המורים היוצאים: הדס חומרי, דור אורלביץ, קלמן אלינה, דבש סיון, קליימן לאה


ביום שלישי 17.1 מבחן מתכונת לקורס אזרחות בחדר הקבצה בנין א
משגיחים:
שעת אפס - יעקובוב רבקה
שיעור 1 -    ארטמן לריסה
שיעור 2 -    ערן אפלבאום
שיעור 3 -    אן אקונס
משגיח על - יעקובוב רבקה
ביום רביעי 18.1. כיתה יא 5 בחופשת מתכונת אזרחות
יום שלישי תאריך 17.1 שיעור 3 בנות שכבת יא יש הרצאה
בנושא פרויקט צבא בחדר יא5
בתאריך 21.3 מבחן בעל פה אנגלית כיתה יב7 בוחנת לריסה קרסנר

בתאריך 19.3 מבחן בעל פה אנגלית כיתה יב6 בוחנת קרינה זילברשר

יום שישי 20.1 מתכונת קורס אזרחות בשיעור 0-2 בחדר יא4
משגיחים:

שעת אפס - יעקובוב רבקה
שיעור 1 - לי ארווס
שיעור 2 -3 בר לב יהודה
משגיח על - יעקובוב רבקה

שינויי מערכת עבור: אדם צ`רנינסקי מ``מ

17/01/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ז 3

17/01/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ז 3

17/01/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים פיזיקה, ט 4

17/01/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ט 3

17/01/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ח 3

שינויי מערכת עבור: אורלביץ דור

17/01/2017 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי אורלביץ דור, אקרובטיקה ל`, ז 2

שינויי מערכת עבור: ארגוב עדי

18/01/2017 [מחר] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: מזרחי אלי, ערבית, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

שינויי מערכת עבור: יעקובוב רבקה

17/01/2017 [היום] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי יעקובוב רבקה, תמורות בהיסטוריה, י 4

שינויי מערכת עבור: כהן רונית

18/01/2017 [מחר] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: אמזלג ליה, מתמטיקה, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

שינויי מערכת עבור: לוי רוית

18/01/2017 [מחר] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: קביזון ענת, חינוך, ט 3

שינויי מערכת עבור: ליאלין אלינה

18/01/2017 [מחר] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי ליאלין אלינה, כישורי חיים, יא 4

18/01/2017 [מחר] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי ליאלין אלינה, כישורי חיים, י 6

שינויי מערכת עבור: מזרחי אלי

18/01/2017 [מחר] (שעות: 9)

שיעור חופשי לתלמידי מזרחי אלי, ערבית, יא 1, יא 2, יא 3

18/01/2017 [מחר] (שעות: 10)

שיעור חופשי לתלמידי מזרחי אלי, ערבית, יא 1, יא 2, יא 3

שינויי מערכת עבור: מילר שרהלה

18/01/2017 [מחר] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: אוסקר ענתות, כישורי חיים, ז 5

שינויי מערכת עבור: נתן עפרה

17/01/2017 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי נתן עפרה, חינוך, יב 4

שינויי מערכת עבור: ספקטור איילת

17/01/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: נתן עפרה, חינוך, ח 1

שינויי מערכת עבור: קביזון ענת

18/01/2017 [מחר] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי קביזון ענת, אנגלית NR, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

שינויי מערכת עבור: רחלי אביב

17/01/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: דוד נטלי, כישורי חיים, ח 5

שינויי מערכת עבור: שילה ענת

18/01/2017 [מחר] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי שילה ענת, מתמטיקה מצוינות, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

שינויי מערכת עבור: שינוולד שי

17/01/2017 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי שינוולד שי, מדעים מעבדה, ז 3

משגיחים במבחן עבור: בוחן מתמטיקה בשיעור של ענת - שילה ענת,מתמ 5 יחל,יב 1,יב 2

18/01/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

שילה ענת

משגיחים במבחן עבור: מבחן מסכם קורס אזרחות - יעקובוב רבקה,קורס אזרחות,יב 1-יב 5

17/01/2017 [היום] (שעות: 0)

יעקובוב רבקה

17/01/2017 [היום] (שעות: 1)

ארטמן לריסה

17/01/2017 [היום] (שעות: 2)

אפלבאום ערן

17/01/2017 [היום] (שעות: 3)

אקונס אן

מלווים באירוע עבור: הרצאה פיעלות צבא בנות (חדר: יא 5) - יא 1, יא 2, יא 3, יא 4, יא 5, יא 6

17/01/2017 [היום] (שעות: 3)

סמואל זהבית

מלווים באירוע עבור: מוזיאון יהדות בבל - ז 1, ז 3

18/01/2017 [מחר] (שעות: כל היום)

בז`ה שרון, כהן רונית, קליימן לאה, שינוולד שי

מלווים באירוע עבור: שלח - ח 4, ח 5

18/01/2017 [מחר] (שעות: 3-15)

מושקובסקי צביקה, מנסנו יוסף

ימי הולדת
דיאז ירמיהו מאיה (מורה) - 10/01  •  בז`ה שרון (מורה) - 11/01  •  שרעבי נעם (מורה) - 11/01  •  גלדי עפר (מורה) - 23/01  •  אפלבאום ערן (מורה) - 25/01  •