הודעות כלליות
שינויי מערכת
מבחן שכבתי בהיסטוריה– שכבת ח'
יום שישי (27.3)

 
 
שעהח2ח3ח4
3צוויבל איריסשי שינוולדקמחי ציפי
4מחלב ענתותשי שינוולדבר סילבי
 
 
 
משגיחת על:
כלילי רות

מתכונת בהיסטוריה
יום שישי (27.3)
משך הבחינה : 75 דק' + 20 תוספת זמן

 
 מתכונת בהיסטוריה
יום שישי (27.3)
משך הבחינה : 75 דק' + 20 תוספת זמן
 
 
 18 תל'
חדר יא1
18 תל'
חדר יא2
18 תל'
חדר יא3
18 תל'
חדר יא5
18 תל'
חדר יב2
18 תל'
חדר יב3
18 תל'
חדר יב5
1 ת.ז. סמואל זהבית דונסקי ליז ענבר ברבי        
2 סמואל זהבית דונסקי ליז ענבר ברבי ראובני דוד ישראל מרדכי כוכי פולג מזרחי אלי
3 סמואל זהבית דונסקי ליז אורלביץ דור ראובני דוד ישראל מדרכי גלדי עפר מזרחי אלי
 
משגיחי על:
שרון סייג
כלילי רות
עזרא רונן

** נא להגיע כחצי שעה לפני תחילת הבחינה כדי לראות באיזה חדר אתם משובצים ** 
 

ארועים מיוחדים לשבוע זה

יום ראשון (22.3)
שכבת ז' - מבחן שכבתי בהיסטוריה בשעה הראשונה
שכבת ז' - מועצות פדגוגיות רחבות
שכבת ט' - 
התנדבות קבוצת תלמידים בגני ילדים בשעות 0+1.
* הדרכת חינוך לבריאות: שעה 2 - ט1
                                   שעה 3 - ט3
                                   שעה 4 - ט2
                                   שעה 5 - ט4
המורים המלמדים בכיתות בשעות אלו מלווים את הפעילות.
שכבת יא' - לגעת בהיסטוריה באודיטוריום
יא4 - שעות 1-2
יא5 - שעות 3-4 (מורה מלווה : ורד אהרונוביץ)

יום שני ( 23.3)
שכבת יב' - מועצות פדגוגיות רחבות
 
יום שלישי (24.3)
שכבות יא' + יב' - מתכונת באנגלית
יב1 - מועצה פדגוגית רחבה

 
יום רביעי (25.3)
שכבת ח' - מיצ"ב פנימי באנגלית
ט4 - יום שדה
שכבת ט'מועצות פדגוגיות 
שכבת יא' - לגעת בהיסטוריה באודיטוריום
יא2 - שעות 1-2
יא3 - שעות 3-4
יא1 - שעות 5-6
 
יום חמישי (26.3)
שכבת ט' - לגעת בהיסטוריה באודיטוריום
                 ט3 - שעות 1 + 2
                 ט1 - שעות 3 + 4
המורים המלמדים בכיתות בשעות אלו מלווים את הפעילות.
שכבת ח' - מועצות פדגוגיות רחבות.
 
יום שישי (27.3)
שכבת יא' - מתכונת בהיסטוריה.
שכבת יב' - מועד אחרון להגשת מטלת הביצוע באזרחות.


 

אין הודעות