הודעות כלליות
שינויי מערכת
29.5 יום ראשון מבחן בתנך שכבתי – יוד
שיעוריוד1יוד2יוד3יוד5
2עידו פורתשי שינוולדציפי קמחיאנה בן יוסף
3עידו פורתשי שינוולדציפי קמחיאנה בן יוסף
 
משגיח על רחל וינטה
2/6 יום חמישי מבחן שכבתי  ח – ערבית
שיעורח1ח2ח3ח4
3לוי רויתדבש סיוןקביזון ענתשוש גדות
 
 משגיח על – לימור ששון
מתכונת פסכולוגיה  תאריך 19.6 יום ראשון שכבת יא ,בגרות ערבית פנימית שכבת יוד
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
19.6יאפסיכולוגיהיא2 (17 תלמידים)08:30 + לובינסקי יעל10:10    
19.6 יודבגרות ערבית פנימיתיא210:10 רותי שמילוביץ 11:00  ללא ת.ז. 165 דקות
               
       11:00 רותי שמילוביץ11:40  ת.ז 40 דקות
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת פסכולוגיה שכבת יא – 19.6 יום ראשון, בגרות ערבית פנימית שכבת יוד
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
19.6יאפסיכולוגיהיא3 (16 תל')8:30 +פרננדה10:10    
 19.6 יוד בגרות פנימית ערביתיא310:10 צביקה מושקובסקי11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
               
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא – כיתת תוספת זמן – יא1
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיא1  (20 תלמידים)8:30 +רלי זקהיים מחליפה 09:15 רעות ניסן10:10    
               
       10:10+רעות ניסן11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
       11:00 זהבית סמואל11:40  ת.ז. 40 דקות
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא- כיתת תוספת זמן – יא2
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיא2  (20 תלמידים)8:30 +שרה זלצברגר מחליפה 09:15 רותי שמילוביץ 10:10    
               
       10:10+מיכה סיבוני11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
       11:00 מיכה סיבוני12:00  ת.ז. 40 דקות
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי  שכבת יא
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיא3  (20 תלמידים)8:30 +גבי קורן מחליף 09:15 יהודה בר לב10:10    
               
       10:10+יהודה בר לב11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיא4 (20 תלמידים)8:30 + לריסה 10:10    
               
       10:10+שרלה מילר11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיא5 (20 תלמידים)8:30 + שרלה מילר מחליף 09:15עופר גלדי10:10    
               
       10:10+עופר גלדי11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיב1 (20 תלמידים)8:30 + שרי גנון מחליף 09:15 מנחם גנץ 10:10    
               
       10:10+מנחם גנץ11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיב2 (20 תלמידים)8:30 + קרינה זילברשר מחליף 09:15 ערן אפלבאום10:10    
               
       10:10+רבקה יעקובוב11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הסטוריה תאריך 2.6 יום חמישי שכבת יא
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
2.6יאהסטוריהיב3(20 תלמידים)8:30 + לובינסקי יעל מחליפה 09:15 שני סאסי 10:10    
               
       10:10+שני סאסי11:00   ללא ת.ז. 165 דקות
               
               
 
 
 
 
 
 
מתכונת הבעה    תאריך 30.5.16 – יום שני – שכבת יא
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
30.5יאהבעהיב 5 (20 תלמידים)08:30 +מנחם גנץ09:15    
       09:15 +מנחם גנץ10:10    
       10:10+שרלה מילר11:00    
       11:00 +שרלה מילר11:30  ללא ת.ז. 180 דקות
               
               
               
 
 
 
מתכונת הבעה 30.5 יום שני שכבת יא
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
30.5יאהבעהיא4 (20 תל')8:30 +ורד חנן10:10    
       10:10 +ראובני דויד11:00    
       11:00+אנה בן יוסף 11:30   ללא ת.ז. 180 דקות
               
               
               
 
 
 
מתכונת הבעה 30.5 יום שני שכבת יא
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
 30.5 יא הבעהיא5(20 תלמידים)
 
8:30 +ערן אפלבאום10:10    
       10:10+יעקובוב  רבקה11:00    
       11:00+יעקובוב רבקה11:30   ללא ת.ז.180 דקות
 
 תכונת הבעה  30.5 יום שני שכבת יא
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
30.5יאהבעהיב1 (20 תל')8:30 +אנה בן יוסף 10:10    
       10:10+גליה עוזיאל11:00    
       11:00+גליה עוזיאל 11:30   ללא ת.ז. 180 דקות
               
               
               
               
 
 
 
מתכונת הבעה  30.5 יום שני שכבת יא
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
 30.5 יא הבעהיב2 (20 תל')8:30 +יהודה בר לב10:10    
       10:10+רחמני גלית11:00    
       11:00 +מיכל בסאלי11:30  ללא ת.ז. 180 דקות
               
               
 
 
 
מתכונת הבעה  30.5 יום שני שכבת יא
                 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות  
30.5יאהבעהחדר הקבצה בנין ג (20 תל')08:30 +רפי גול 10:10      
       10:10 נדב כהן11:00      
       11:00 רות כלילי11:30   ללא ת.ז. 180 דקות   
 
 
מתכונת הבעה 30.5 יום שני שכבת יא חדר תוספת זמן כיתה יב3
                 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות  
 30.5יאהבעהיב3 (20  תל')08:30 עופר גלדי
 
10:10      
       10:10 הילה יצחקי11:00      
       11:00הילה יצחקי11:30   ללא ת.ז. 180 דקות   
       11:30 גנון שרי12:15  ת.ז. 45 דקות  
 
 
 
מתכונת הבעה– 30.5 יום שני חדר תוספת זמן חדר יא1
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות  
30.5יאהבעהיא1 (20  תל')08:30 חומרי הדס מחליפה 09:15 רחל וינטה10:10      
       10:10 רחל וינטה11:00      
       11:00 שרה זלצברגר11:30   ללא ת.ז. 180 דקות   
       11:30 שרה זלצברגר12:15  ת.ז. 45 דקות  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בתאריך 30.5 יום שני טקס סיום שנת הפעילות תשע"ו של פרויקט נוע"מ, הטקס ייערך באודיטוריום.
שכבת ז בשיעור 2 המורים המלווים:
 
ז1 עפרה נתן
ז2 רות כלילי
ז3 דור אורלביץ
ז4 סמואל זהבית
ז5 עירית נבון
שכבת ח בשיעור 3 המורים המלווים:
ח1 אביבה שלו
ח2 אקוקה ליהיא
ח3 ענת קביזון
ח4 שירי אלינסון
שכבת ט בשיעור 4 המורים המלווים:
ט1 ליאת לוי

ט2 בר סילבי
ט3 בזה שרון
ט4 ניסן רעות

תאריך 25.5 שכבת ט אין מתמטיקה  בשיעור 3-4 במקום מתמטיקה
 יש מערכת אחרת והיא:

שיעורט1ט2ט3ט4
3 שלחלוי רויתשי שינוולדניסן רעות
4 שלחלוי רויתשי שינוולדלוסי עדני
     
 
 
שכבת יוד - יוצאת לגדנע מתאריך 22.5-25.5 -
מערכת שעות למי שלא יוצא לגדנע

**  תלמידי י4 יצטרפו לי6 וילמדו לפי מערכת השעות הרגילה **
יום ראשון (22.5)
שעהכיתות י1+י3כיתה י2כיתה י5
1 -- -- --
2 הבעה (מלכה) היסטוריה (שרון) מתמטיקה (צביקה)
3 הבעה (מלכה) היסטוריה (שרון) מתמטיקה (צביקה)
4 תנ"ך (רחל) ספרות (דוד) היסטוריה (שרון)
5 תנ"ך (רחל) ספרות (דוד) היסטוריה (שרון)
 
 
יום שני (23.5)
שעהכיתות י1+י3כיתה י2כיתה י5
1 אזרחות (ערן) אזרחות (יהודה) מתמטיקה (צביקה)
2 אזרחות (ערן) אזרחות (יהודה) תנ"ך (רחל)
3 תנ"ך (רחל) ספרות (דוד) אזרחות (ערן)
4 תנ"ך (רחל) ספרות (דוד) אזרחות - ערן
 
 
יום שלישי (24.5)
שעהכיתות י1כיתה י2כיתה י3כיתה י5
1 תנך רחל תנ"ך (רחל) ספרות (דוד) תעבורה (יעקב)
2 הבעה (מלכה) תנ"ך (רחל) היסטוריה (שרון) אזרחות (ערן)
3 היסטוריה (רות) ספרות (דוד) היסטוריה (שרון) ספרות (סילבי)
4 היסטוריה (רות) היסטוריה (שרון) הסטוריה שרון אזרחות (ערן)
5        
 
 
יום רביעי (25.5)
שעהכיתות י1+י3כיתה י2כיתה י5
1 הבעה -מלכה שטרן אזרחות (יהודה) שרון הסטוריה
2 הבעה -מלכה שטרן אזרחות (יהודה) שרון הסטוריה
3 אזרחות ערן הסטוריה שרון זהבית הבעה
4 אזרחות ערן הסטוריה שרון זהבית הבעה
5      
 
 
 
מבחן באנגלית יום שישי 3.6 שכבת יא
שיעורקבוצה רליקבוצה שרהקבוצה גביקבוצה לריסהקבוצה שרי גנון
0לובינסקי יעלשרה זלצברגרגבי קורןלריסה ארטמןאן אקונס
1מיכה סיבונישרה זלצברגרגבי קורןלריסה ארטמןאן אקונס
 

שינויי מערכת עבור: אגסי הילה

27/05/2016 [היום] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי אגסי הילה, תקשורת עיונית, יא 7

27/05/2016 [היום] (שעות: 4)

תלמידי אגסי הילה, תקשורת עיונית, יא 6 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: אקונס אן

27/05/2016 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: עוזיאל גליה, לשון והבעה, ז 3

27/05/2016 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: גדות שוש, גאוגרפיה, ח 1

שינויי מערכת עבור: ארטמן לריסה

27/05/2016 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: אגסי הילה, תקשורת עיונית, יא 6

שינויי מערכת עבור: בן יוסף אנה

27/05/2016 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: גדות שוש, גאוגרפיה, ז 4

27/05/2016 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: גדות שוש, גאוגרפיה, ח 2

שינויי מערכת עבור: ברקת אביבה

27/05/2016 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: מחלב ענתות, כישורי חיים, ט 2

27/05/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: מחלב ענתות, כישורי חיים, ט 4

שינויי מערכת עבור: גדות שוש

27/05/2016 [היום] (שעות: 5)

תלמידי גדות שוש, גאוגרפיה, ז 1 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: גנון-שילון שרי

27/05/2016 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: כלילי רות, היסטוריה, ט 3

שינויי מערכת עבור: יעקובוב רבקה

27/05/2016 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: אגסי הילה, תקשורת עיונית, יא 7

שינויי מערכת עבור: יצחקי הילה

27/05/2016 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי יצחקי הילה, תקשורת עיונית, י 1, י 2, י 3, י 5

27/05/2016 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי יצחקי הילה, תקשורת עיונית, יב 1, יב 2, יב 3, יב 5

שינויי מערכת עבור: כלילי רות

27/05/2016 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי כלילי רות, היסטוריה, י 1

שינויי מערכת עבור: קמחי ציפי

27/05/2016 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי קמחי ציפי, ביולוגיה משני, י 1, י 2, י 3, י 5

משגיחים במבחן עבור: ספרות - שלו אביבה,ספרות,ח 3

27/05/2016 [היום] (שעות: 2)

שלו אביבה

מלווים באירוע עבור: אליפות ארצית כדורעף חופים בית ספר - אורלביץ דור,כדורעף בנות,ז 1-ז 4

01/06/2016 [יום רביעי] (שעות: כל היום)

שינוולד שי

מלווים באירוע עבור: אליפות ארצית כדורעף חופים בית ספר - גלוזברג יוסף,כדורעף בנים,ז 1-ז 4

01/06/2016 [יום רביעי] (שעות: כל היום)

שינוולד שי

מלווים באירוע עבור: אליפות ארצית כדורעף חופים בנים בנו - אורלביץ דור,כדורעף בנות,ז 1-ז 4

31/05/2016 [יום שלישי] (שעות: כל היום)

גדות שוש

מלווים באירוע עבור: אליפות ארצית כדורעף חופים בנים בנו - גלוזברג יוסף,כדורעף בנים,ז 1-ז 4

31/05/2016 [יום שלישי] (שעות: כל היום)

גדות שוש

מלווים באירוע עבור: בית הפלמח ט - ט 3

01/06/2016 [יום רביעי] (שעות: 1-7)

בז`ה שרון, פורת עידו

מלווים באירוע עבור: בית הפלמח ט - ט 4

02/06/2016 [יום חמישי] (שעות: 1-7)

דבש סיון, שינוולד שי

מלווים באירוע עבור: בתי האוסף - ז 1, ז 2

02/06/2016 [יום חמישי] (שעות: כל היום)

חומרי הדס, כהן רונית, כלילי רות, נתן עפרה

מלווים באירוע עבור: בתי האוסף - ז 3, ז 4, ז 5

01/06/2016 [יום רביעי] (שעות: כל היום)

אורלביץ דור, נבון עירית, סמואל זהבית, רומנו אביטל, רחמני גלית

מלווים באירוע עבור: טקס סיום פרויקט נוע``מ - ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

30/05/2016 [יום שני] (שעות: 2)

אורלביץ דור, כלילי רות, נבון עירית, נתן עפרה, סמואל זהבית

מלווים באירוע עבור: טקס סיום פרויקט נוע``מ - ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

30/05/2016 [יום שני] (שעות: 3)

אלינסון שירי, אקוקה ליהיא, חנן ורד, קביזון ענת, שלו אביבה

מלווים באירוע עבור: טקס סיום פרויקט נוע``מ - ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

30/05/2016 [יום שני] (שעות: 4)

בז`ה שרון, בר סילבי, לוי ליאת, מחלב ענתות, ניסן רעות

מלווים באירוע עבור: מרתון מתמטיקה לכיתות ז - ז 1, ז 2, ז 3, ז 4, ז 5

29/05/2016 [מחרתיים] (שעות: 1-3)

אמזלג ליה, ישראל מרדכי, מושקובסקי צביקה, נבון עירית, רומנו אביטל

מלווים באירוע עבור: סיור שלח - ט 4

01/06/2016 [יום רביעי] (שעות: 1-6)

מנסנו יוסף

מלווים באירוע עבור: ספארי המרכז הזואולוגי סיור לתלמידי מצויינות - ז 1, ז 2, ז 3, ז 4, ז 5

31/05/2016 [יום שלישי] (שעות: כל היום)

אורלביץ דור, נבון עירית

מלווים באירוע עבור: ספארי המרכז הזואולוגי סיור לתלמידי מצויינות - ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

31/05/2016 [יום שלישי] (שעות: כל היום)

חומרי הדס

מלווים באירוע עבור: ספארי המרכז הזואולוגי סיור לתלמידי מצויינות - ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

31/05/2016 [יום שלישי] (שעות: כל היום)

בן יוסף אנה, בר סילבי

מלווים באירוע עבור: קיבוץ שילר - י 4, י 6

29/05/2016 [מחרתיים] (שעות: 3-7)

ברבי ענבר, רחמני גלית

ימי הולדת
גיל-ברכר גדות שושנה (מורה) - 24/05  •  אלינסון שירי (מורה) - 26/05  •  יצחקי הילה (מורה) - 26/05  •  ניר רבקה (מורה) - 27/05  •  קונין טטיאנה (מורה) - 27/05  •  ששון לימור (מורה) - 01/06  •  ברקת אביבה (מורה) - 02/06  •  דונסקי ליז (מורה) - 03/06  •