הודעות כלליות
שינויי מערכת
כיתה י  -  מחשבים

מחר תאריך 10.6 מחשבים משעור 1 כל היום עם גנץ בחדר מחשבים.

                                                               

אין הודעות