הודעות כלליות
שינויי מערכת
יום שלישי 12.4 מבחן בספרות שכבת ח
שיעורח1ח2ח3ח4
5קמחי ציפיגפסון יותםשלו אביבהששון לימור
 
הדס חומרי - משגיחה על
תאריך 17.5 יום שלישי מתכונת מעבדה ביולוגיה שכבת יב
שיעורחדר תקשורתמעבדה ביולוגיהמעבדה פיזיקה
1מילר שרלהאגסי הילהאנה בן יוסף
2מילר שרלהרחמני גליתאנה בן יוסף
3קורן גביזלצברגר שרהאלינסון שירי
4קורן גביזלצברגר שרהאלינסון שירי
 
משגיח על – רעות ניסן
נדחה יום שני 11.4 גמר טורניר של שכבת ז כל המורים בשכבת ז בשיעור 6 נא לקחת את כל התלמידים למגרש לצפות במשחק 
יום שלישי 12.4 משחק גמר טורניר שכבת ח בשיעור 6 המורים המלמדים בכיתה ח1 ובכיתה ח2 לרדת עם התלמידים למיגרש לצפות במשחק
יום ראשון 10.4 מועד ב אזרחות שכבת יא
שיעוריב1
(20 תל')
150 דקות
+37 דקות ת.ז.
יב2
(20 תל') 150 דקות
 
יב3
(20 תל')
 
150 דקות
 
1דוד ראובניהדס חומרימלכה שטרן
2דוד ראובניסייג שרוןמלכה שטרן
3רוני וגמיסטרסייג שרוןכוכי פולג
4בן יוסף אנה    
       
 
 
מערכת תגבורים, מתכונות, בגרויות שכבת יב חודש מרץ-אפריל
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישי
27/3
יום לימודים רגיל
 
שעות 4-5 תגבור ביולוגיה (כימיה כרגיל)
מועד ב ספרות אנגלית שעות 5-6-7
 
28/3
שיעור 1- י"ב 1 י"ב 2 י"ב 5 תנ"ך
12:00 אנגלית
9:00-12:00
  חזרות ריקוד
 
16:00 20:00 חזרות משחק
29/3
יום לימודים רגיל
 
ספרות אנגלית השלמת מבחן
 
 
שעות 5-6 חנ"ג בנים כל מי שעדין לא נבחן אצל מיכה
30/3
בגרות מעשית-אומנות
י"ב 1,2,3,4,5
חופשת מתכונת ביולוגיה
סוציולוגיה שעות 3-9
שאר המגמות לומדים כרגיל
16:00חזרות משחק?
31/3
 
ביולוגיה י"ב (1)
 
12:00-15:00
תגבור מתמטיקה מנחם
 
נעם יקבע ערב
¼
8:00-10:00בגרות מעשית חנ"ג בנים לפי שעות
8:30בנות  מתמטיקה עם רותי
10:00-12:00 תגבורים מגמות למתכונות
¾
אומנות (1)
תקשורת(2)
רפואה (1)
סוציולוגיה י (1)
כימיה (2)
11:30 כל הזמרים עם אלון
ערב פתיחה תערוכת אומנות
4/4
9:00-12:00 חזרות ריקוד
 
חופשת מתכונת אנגלית
5/4
אנגלית י"א י"ב (2)
 
6/4
ביולוגיה מעבדה
תנ"ך י"ב 5
שעות 1-2-3
כימיה כרגיל
תנ"ך י"ב 2 י"ב 3
שעות 3-4-5
15:30-19:30 חזרות משחק
4'7
 
חופשת מתכונת תנ"ך
 
8/4
תנ"ך (2)
(תלמידים מי"ב 3 השלמת מבחן במתמטיקה)
 
12:30- 15:00 זמרים+קליפ
10/4
ספורט ימי
 
יום לימודים רגיל
שעות 5-6 מועד ב' סוציולוגיה
חופשת מתכונת י"ב 4
9:30-17:00 הקלטות זמרים
11/4
ספורט ימי
יום לימודים רגיל
תקשורת מעשית-הצגת סרטים
הבעה י"ב 4 (1)
חופשת מתכונת ערבית
9:30-17:00 הקלטות זמרי
12/4
ספורט ימי
י"ב 5-תנ"ך מבחני השלמה
מתכונת ע"פ ערבית
13/4
חופשת פסח
י"ב 5 תנ"ך 8:00-12:00
8:30- 12:00 מנחם ורותי
8-11-נועם
15:30-19:30
חזרות משחק
14/4
9:00-12:00
חזרות ריקוד
 
12:00-15:00 מנחם
15:00- נועם
י"ב 5 תנ"ך 12:00- 15:00
15/4
 
 
 
 
17/4
 
מטלת אזרחות י"ב 5 הזמנת קבוצות
 
תקשורת מעשית יהודה- 8:00-14:00
 
18/4
 
 
 
 
 
19/4
 
 
9:00-12:00 חזרות ריקוד
 
 
20/4
 
 
חזרות ריקוד?
בתיאום
21/4
 
 
 
 
22/4
ליל הסדר
 


10.4 יום ראשון  שכבת ט מועצות פדגוגיות מורחבות:
כיתה ט3 משעה 13:00-14:30
כיתה ט2 משעה 14:30-16:00
כיתה ט1 משעה 16:00-17:30
כיתה ט4 משעה 17:30-19:00
11.4 יום שני מועצות פדגוגיות רחבות שכבת ח
13:00  כיתה ח4
14:15  כיתה ח1
15:30  כיתה ח2
16:45-18:00 כיתה ח3

אין הודעות

ימי הולדת
נבון עירית (מורה) - 23/04  •  לוי פרידמן שושי (מורה) - 30/04  •  ניסן רעות (מורה) - 03/05  •  שחר מיכל (מורה) - 08/05  •