הודעות כלליות
שינויי מערכת
 
 
 
 
 
מורים יקרים - 

ימי ההיערכות הם : בתאריך  29.8 יום שני 
ובתאריך 30.8 יום שלישי.

 
ומה בתכנית?
29/8/16, יום ב'
8:30-10:00 -מפגש הכרות למורים חדשים שנקלטו  בביה"ס בהובלתן של ליזי דונסקי, רכזת חברתית שש שנתית  וורד חנן, יועצת ביה"ס.
8:30-10:00 –מפגש רכזי מקצוע עם מובילי הפדגוגיה, בתיכון- אלי מזרחי, בחט"ב- אביבה שלו. (רכזים שש שנתיים נבקש שתזמינו מורה משמעותי בצוות המקצועי לקחת חלק באחת החטיבות).
8:30-10:00ישיבת צוות חינוך מיוחד שש-שנתית בהובלת מיכל בסאלי, מנהלת תחום חנ"מ
10:00-12:00 צוותי החינוך בשכבות ז'-ט' (צוותי י', י"א, י"ב בארגון הכיתות)
12:00-14:00 צוותי החינוך בשכבות י'- י"ב (צוותי ז', ח', ט' בארגון הכיתות)
 

30/8/15, יום ג'
8:30-9:30 מפגש רעים בארוחת בוקר
9:30-10:00 ברכות והצגת מורים חדשים
10:00-11:30 סיכום אירועי הקיץ, יעדי המשרד וביה"ס, חינוך אישי בחטיבה, מבנה ארגוני, תקנון משמעת.
11:30-11:45 הפסקה
11:45- 13:15 הרצאה בנושא תקשוב כמענה ללמידה משמעותית ולהוראה דיפרנציאלית
13:30-15:30 ישיבת צוותי מקצוע

אנו מבקשים, כי כל רכז מקצוע ידאג ללוח בתחום הידע שמוביל ומחנכי כיתות ללוחות הכיתות טרם פתיחת שנת הלימודים. במידת הצורך ניתן לרכוש חומרי מידע מעוצבים באחריות רכזי המקצוע.

               המשך חופשה מהנה ומחזקת 
 

 
 
סדר היום הראשון ללימודים 1/9/15:

08:30-09:00 הפנינג מועצת תלמידים
09:00-11:05 שיעורי חינוך בכיתות האם (י"ב 4- אלי מזרחי)
11:05-12:45 שיעורים מקצועיים רגילים כיתתיים בכל כיתות הלימוד למעט י"ב4, חינוך (אנא הקפידו להתחיל בשיח שלומות ולעבור להצגת מבנה המקצוע, תכנים, נוסחת הרכב ציון)
12:45-13:30 ישיבות מחנכים
13:30-14:30 ישיבות הנהלה חטיבתיות

נוכחות כל המחנכים, בעלי התפקידים והמורים המקצועיים המשובצים ביום זה מחויבת.

אין הודעות

ימי הולדת
מחלב ענתות (מורה) - 22/08  •  קולבינגר רבקה (מורה) - 23/08  •  גנץ מנחם (מורה) - 25/08  •  עוזיאל גליה (מורה) - 27/08  •  שם טוב רם (מורה) - 30/08  •  ג`דה מיכל (מורה) - 31/08  •