הודעות כלליות
שינויי מערכת


יום שיא במדעים לכיתות ז -חנוכה תשע"ו - יום רביעי 2.12
 
 
שיעור
 
תחנה  ראשונה- בכיתה ז1
 
 
תחנה 2- כיתה ז2תחנה 3- כיתה ז3תחנה 4- מעבדה א'תחנה 4 מעבדה ב
 
נושא : הכנת בצק  ויישום עקרונות הציפה ( משקל סגולי)
 
נושא: גלגל ניוטון, הכנת סביבון ויישום שלבי החקר
 
נושא: ציפה- נר נוזלים. הכנת נרות נוזליים תוך יישום עקרונות הציפה( משקל סגולי)
 
 
 
נושא: הכנת נרות משעווה.
מצבי צבירה
 מחצית כיתה
 
 
תשבץ מצבי צבירה
 
מחצית כיתה
מורה: אביבה ברקת
 
 
 מורה: רעות ניסן
 
 
מורה: ציפי קמחי
 
 
 
מורה שי שיינוולד
 
 
 
 
 
 
3ז1 בר סילבי
 
 
ז2   לימור ששוןז3 דור אורולביץז4 גדות שוש 
4ז4 סלבי בר
 
ז1  ששון לימורז2 נבון עיריתז3 עדיה שירן 
5ז3 ישראל מרדכי
 
ז4 מושקובסקי צביקהז1 עפרה נתןז2 סילבי בר 
6ז2 נבון עירית
 
ז3 רומנו אביטלז4 אמזלג ליהז1 מושקובסקי צביקה 
 
 ביום חמישי 3.12 בשיעור 4 שכבת יב באודיטוריום בנושא מכינות צבאיות ושנת שירות.
באותו יום בשעות 10:00 עד 10:30 במסגרת ההפסקה יהיו בקומת השכבה "מדברים מהשטח" נציגים מכל החיילות לשיחות עם התלמידים יש להאריך את ההפסקה עבור תלמידי יב בעשר דקות, המורים המלמדים בכל מקרה יעלו לקומת השכבה בתום ההפסקה

יום חמישי, 3.12 יום האיידס לשכבת יוד: שיעור 1-2
בכיתות              באודיטוריום

יוד 2                  יוד 1
יוד 5                  יוד 3
יוד 6                  יוד 4

שיעור 3-4
כיתות                ספריה
יוד 1                  יוד 2
יוד 3                  יוד 5
יוד 4                   יוד 6תאריך 2.12 יום רביעי - יום שיא במדעים לשכבת ז -  יישום נושאים מדעיים בתופעות הקשורות לחנוכה, בין השיעורים 3-6.
ימי הורים יתקיימו בימים שלישי ורביעי בתאריכים 15.12-16.12
בין השעות 16:00-20:30
מורים מקצועיים (לא מחנכים) החל משעה 16:30-20:30

יש שינויים בלוח התורנויות בהפסקות נא לשים לבכנס למועצות פדגוגיות רחבות בחטיבה:
תאריכי הישיבות :שכבת כיתות ט': הישיבה תתקיים בתאריך 3.12.15 יום חמישי
סדר הישיבה ושעות הכינוס-
ט-3 המחנכת רעות:       12:45-14:00
ט-4 המחנכת שרון:        14:00-15:00  
ט-2 החנכת סילבי:         15:00-16:00
ט-1 המחנכת ליאת :       16:00-17:00

מורים יקרים אני מבקשת שהמבחנים יתאימו למסגרת הזמן , במידה ולא נא לפנות אלי שנסדיר את זה.

לאור המצב הבטחוני חל איסור על יציאה של תלמידים משער בית הספר במהלך יום הלימודים עד 12:00 גם אם יש חלון.

מורים יקרים כל מורה שיוצא חייב לדווח לליז על היציאה כי חייבים להוציא  אישור בטחוני .

שינויי מערכת עבור: ארגוב עדי

02/12/2015 [היום] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי ארגוב עדי,אמנות מעשית,י 1,י 2,י 3,י 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי ארגוב עדי,אמנות מעשית,י 1,י 2,י 3,י 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

ביטול שיעור לתלמידי ארגוב עדי,אמנות מעשית,י 1,י 2,י 3,י 5

שינויי מערכת עבור: ארטמן לריסה

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: ברבי ענבר,לשון והבעה,י 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: רחמני גלית,היסטוריה,י 6

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: רחמני גלית,תנ``ך,י 6

שינויי מערכת עבור: בן יוסף אנה

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: ברבי ענבר,לשון והבעה,י 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: רחמני גלית,ספרות,י 6

שינויי מערכת עבור: בסאלי מיכל

02/12/2015 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי בסאלי מיכל,אזרחות,יא 6

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

ביטול שיעור לתלמידי בסאלי מיכל,לשון והבעה,יב 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי בסאלי מיכל,ספרות,יא 3

שינויי מערכת עבור: בר סילבי

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: ברקת אביבה,מדעים עיוני,ז 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי,מדעים מעבדה,ז 2

שינויי מערכת עבור: בראל עדי מ``מ

02/12/2015 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: רחמני גלית,תנ``ך,ח 1

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: סמואל זהבית,לשון והבעה,ז 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי,מדעים עיוני,ח 3

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שילה ענת,מתמטיקה מצוינות,ט 1,ט 2,ט 3,ט 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: שלו אביבה,היסטוריה,ח 4

שינויי מערכת עבור: ברבי ענבר

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

ביטול שיעור לתלמידי ברבי ענבר,תנ``ך,יב 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 6)

ביטול שיעור לתלמידי ברבי ענבר,היסטוריה,יב 4

שינויי מערכת עבור: ברקת אביבה

02/12/2015 [היום] (שעות: 6)

תלמידי ברקת אביבה,מדעים מעבדה,ט 3 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: חנן ורד

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי,מדעים מעבדה,ח 2

שינויי מערכת עבור: יגודין מיכאל

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

ביטול שיעור לתלמידי יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יב 1,יב 2,יב 3,יב 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

ביטול שיעור לתלמידי יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יב 1,יב 2,יב 3,יב 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

ביטול שיעור לתלמידי יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יא 1,יא 2,יא 3,יא 4,יא 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 6)

ביטול שיעור לתלמידי יגודין מיכאל,אמנות עיונית,י 4,י 6

02/12/2015 [היום] (שעות: 7)

ביטול שיעור לתלמידי יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יב 1,יב 2,יב 3,יב 5

שינויי מערכת עבור: ישראל מרדכי

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: שקואי רם,היסטוריה,ז 3

שינויי מערכת עבור: כהן רונית

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: קמחי ציפי,מדעים עיוני,ח 1

שינויי מערכת עבור: לובינסקי יעל

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: ניסן רעות,רפואה פרויקט,יא 1,יא 2,יא 3,יא 4,יא 5

שינויי מערכת עבור: לוי ליאת

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שקואי רם,היסטוריה,ח 3

שינויי מערכת עבור: מושקובסקי צביקה

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: סמואל זהבית,לשון והבעה,ז 4

שינויי מערכת עבור: מילר שרהלה

02/12/2015 [היום] (שעות: 7)

מילוי מקום עבור: דיאז מאיה,חינוך,יא 2

שינויי מערכת עבור: נבון עירית

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: דיאז מאיה,כישורי חיים,ז 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: עוזיאל גליה,לשון והבעה,ז 2

שינויי מערכת עבור: ניסן רעות

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי ניסן רעות,רפואה פרויקט,יב 1,יב 2,יב 3

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי ניסן רעות,רפואה פרויקט,יב 1,יב 2,יב 3

שינויי מערכת עבור: נתן עפרה

02/12/2015 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: ברקת אביבה,מדעים עיוני,ז 1

שינויי מערכת עבור: סמואל זהבית

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי סמואל זהבית,לשון והבעה,י 2

02/12/2015 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי סמואל זהבית,לשון והבעה,י 5

שינויי מערכת עבור: עדיה שירן

02/12/2015 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: קמחי ציפי,מדעים מעבדה,ז 3

שינויי מערכת עבור: קמחי ציפי

02/12/2015 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי קמחי ציפי,חינוך,י 3

שינויי מערכת עבור: רחמני גלית

02/12/2015 [היום] (שעות: 7)

תלמידי רחמני גלית,מעברים חנמ,י 6 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: ששון לימור

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: עוזיאל גליה,לשון והבעה,ז 2

משגיחים במבחן עבור: ביולוגיה מעבדה - ניסן רעות,ביולוגיה מעבדה,יב 1-יב 3

02/12/2015 [היום] (שעות: 0)

ניסן רעות

02/12/2015 [היום] (שעות: 1)

ניסן רעות

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

ניסן רעות

משגיחים במבחן עבור: היסטוריה - פרידמן שושי,היסטוריה,י 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 1)

פרידמן שושי, אפלבאום ערן

משגיחים במבחן עבור: תנך - לוי ליאת,תנ``ך,ח 2

02/12/2015 [היום] (שעות: 3)

לוי ליאת

משגיחים במבחן עבור: תנך - עדני לוסי,תנ``ך,ז 3

02/12/2015 [היום] (שעות: 2)

קמחי ציפי

מלווים באירוע עבור: יום שיא במדעים שכבת ז - ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 3-6)

בר סילבי, ששון לימור, ברקת אביבה, מושקובסקי צביקה, נבון עירית, ישראל מרדכי, אמזלג ליה, רומנו אביטל, עוזיאל גליה, דיאז מאיה, שינוולד שי, קמחי ציפי, שקואי רם, גדות שוש, סמואל זהבית

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - ארגוב עדי,אמנות מעשית,י 1-י 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - ארגוב עדי,אמנות מעשית,י 4,י 6

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,י 1-י 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,י 4,י 6

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יא 1-יא 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יב 1-יב 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,יב 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - סאסי-פינק שני,אמנות מעשית,יא 1-יא 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - סאסי-פינק שני,אמנות מעשית,יב 1-יב 5

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: מוזיאון ירושלים - סאסי-פינק שני,אמנות מעשית,יב 4

02/12/2015 [היום] (שעות: 0-9)

ארגוב עדי, בסאלי מיכל, ברבי ענבר, יגודין מיכאל, סאסי-פינק שני

מלווים באירוע עבור: סיור שלח - ט 3

02/12/2015 [היום] (שעות: כל היום)

גפסון יותם, מנסנו יוסף

ימי הולדת
שמילוביץ פנינה (מורה) - 28/11  •  הלה יעל (מורה) - 01/12  •  בן עמי קארין (מורה) - 05/12  •  זלצברגר שרה (מורה) - 10/12  •  מנסנו יוסף (מורה) - 10/12  •