הודעות כלליות
שינויי מערכת
מבחן באנגלית שכבת יב – יום ראשון 9.10
שיעור5 יחל – לריסה ארטמן5 יחל- גבי קורן5 יחל – קרסנר לריסה4 יחל- שי לי ניב4 יחל- שרי גונן3 יחל- שירי אלינסוןמעבדת מחשבים בנין ג
3לריסה ארטמןגבי קורןלריסה קרסנרשי לי ניבשרי גונןשירי אלינסוןבר לב יהודה
4לריסה ארטמןגבי קורןלריסה קרסנרשי לי ניבשרי גונןשירי אלינסוןבר לב יהודה
5לריסה ארטמןגבי קורןלריסה קרסנרשי לי ניב    שרי גונן
 
מבחן לשון והבעה שכבת יא תאריך 6.10
שיעור יא1 יא2 יא3 יא5
3 שטרן מלכה סמואל זהבית ראובני דוד שרון סייג
4 ראובני דוד עופר גלדי שטרן מלכה זהבית סמואל
5   סמואל זהבית    
 
תוספת זמן שיעור 5 כיתה יא2
ימי של"ח שכבת ח - חורשת היובל -

ח'3- 5.10 יום ד'
ח'4- 10.10 יום ב'חיסונים שכבת  ח - בתאריכים הבאים:

5.10

מלווים באירוע עבור: שלח - ח 3

05/10/2016 [יום רביעי] (שעות: כל היום)

מנסנו יוסף

ימי הולדת
ארגוב עדי (מורה) - 29/09  •  אליאס זיוה (מורה) - 04/10  •  חומרי הדס (מורה) - 05/10  •  ביטון שלמה (מורה) - 06/10  •  שלו אביבה (מורה) - 08/10  •  בסאלי מיכל (מורה) - 09/10  •