הודעות כלליות
שינויי מערכת
מתכונת מעבדה ביולוגיה – שכבת יב – יום ראשון 23.4
שיעורכיתה י1כיתה יב1מעבדה רפואה בנין גמעבדה פיזיקה בנין ג  
1אושר שיטריתשי שינוולדאנה בן יוסףציפי קמחי  
2אושר שיטריתשי שינוולדאנה בן יוסףציפי קמחי  
3אושר שיטריתשי שינוולדאנה בן יוסףציפי קמחי  
4אושר שיטריתשי שינוולדאנה בן יוסףציפי קמחי  
משגיח על - יעל לובינסקי 1-4
מבחן מתכונת ביולוגיה שכבת יב – 20.4 יום חמישי
שיעוריב1יב2יב3
1צביקה מושקובסקירותי שמילוביץבזה שרון
2צביקה מושקובסקירותי שמילוביץבזה שרון
3רחל וינטהמילר שרלהסיבוני מיכה
4 תוספת זמןרחל וינטהמילר שרלהסיבוני מיכה
 
משגיחים על – 1-4 יעל לובינסקי ואנה בן יוסף
יום חמישי – 30.3 כל חטיבת ביניים בהופעה בבית שטינברג משיעור 3-5
שכבת ז – מורים משגיחים
ז1ז2ז3ז4ז5
ליאת לוי, כהן רוניתהדס חומריבזה שרון, שי שינוולדדבש סיון, קלמן אלינהקליימן לאה, ענתות אוסקר
 
 
 
שכבת ח – מורים משגיחים
ח1ח2ח3ח4ח5
ספקטור איילת, לימור ששוןאביבה שלו, ליה אמזלגדור אורלביץרוית לוי , צביקה מושקובסקידיאז מאיה, טלי בריזצקי
 
 
שכבת ט – מורים משגיחים
ט1ט2ט3ט4
חיימוביץ מיטל, קרינה זילברשררות כליליענת קביזון, שוש גדותשירי אלינסון
 
 
בתאריך 26.4 מבחן באזרחות לכיתה יא2 מועד ב
שיעורשם המורה
1מלכה שטרן
2זהבית סמואל
3דוד ראובני
4דןד ראובני
 
משגיח על – ערן אפלבאום 1-2
בתאריך 26.4 חופשת מתכונת כיתה יא1 כיתה יא2
כיתה יא3 באזרחות

בתאריך 29.3 יום רביעי יש הרמת כוסית לפסח בשעה 10:00
בחדר מורים.
ההפסקה נמשכת חצי שעה, לאור זאת , לקצר את השיעור לפני ההפסקה בחמש דקות והשיעור אחרי ההפסקה בחמש דקות.

מבחן מדעים שכבת ח – יום ראשון 26.3
שיעורח1ח2ח3ח4
3ספקטור איילתאביבה שלוהדס חומריאושר שיטרית
4לימור ששוןלוי רויתאורלביץ דורארווס לי
 
משגיח על – 3-4
ימי שיא בלשון והבעה שכבת ח – יום ראשון 23.4
שיעורכיתהשם המורה
1ח2גליה עוזיאל
2ח2גליה עוזיאל
3ח3                                          גליה עוזיאל
4ח3                                           גליה עוזיאל
 
 
ימי שיא בלשון והבעה שכבת ח – יום שני 24.4
שיעורכיתהשם המורה
3ח3גליה עוזיאל
4ח3גליה עוזיאל
5ח2גליה עוזיאל
6ח2גליה עוזיאל
     
3-6ח1ספקטור איילת
3-6ח4זהבית סמואל
 
 
מתכונת אנגלית – שכבת יב – יום שלישי 25.4
שיעוריב1
3 יחל שירי אלינסון
יב2
לריסה קרסנר
יב3
קרינה זילברשר
יב4
4 יחל שי לי ניב
חדר מחשבים בנין ג
1פרננדה שפורןלריסה קרסנרקרינה זילברשרלובינסקי יעליצחקי הילה
2פרננדה שפורןלריסה קרסנרקרינה זילברשרלובינסקי יעלעופר גלדי
3 תוספת זמןרחל וינטהלריסה קרסנרקרינה זילברשרשרלה מילרעופר גלדי
4  לריסה קרסנרקרינה זילברשר    
 
משגיח על – שי לי ניב
מתכונת באנגלית שכבת יא- תאריך 23.4 יום ראשון
שיעוריא1 –
 5 יחל לריסה ארטמן
יא2 –
5 יחל גבי קורן
יא3 –
3 יחל קרינה זילברשר
יא 4 –
שושי פרידמן
יא5 –
4 יחל
שי לי ניב
יא6
קרינה זילברשר
בנין ג מעבדת מחשבים
1עידו פורתיעל לובינסקייהודה בר לבשוש פרידמןערן אפלבאוםקרינה זילברשראנה בן יוסף
2עידו פורתיעל לובינסקייהודה בר לבשוש פרידמןערן אפלבאוםקרינה זילברשראנה בן יוסף
3 תוספת זמןעידו פורתרותי שמילוביץמרדכי ישראלשוש פרידמןגנץ מנחםקרינה זילברשראנה בן יוסף
4        שי לי ניב    
5        שי לי ניב    
 
משגיח על – לריסה ארטמן
מתכונת באנגלית שכבת יא- תאריך 23.4 יום ראשון
שיעוריא1 –
 5 יחל לריסה ארטמן
יא2 –
5 יחל גבי קורן
יא3 –
3 יחל קרינה זילברשר
יא 4 –
שושי פרידמן
יא5 –
4 יחל
שי לי ניב
יא6
קרינה זילברשר
מעבדת מחשבים
1עידו פורתיעל לובינסקייהודה בר לבשוש פרידמןערן אפלבאוםקרינה זילברשראנה בן יוסף
2עידו פורתיעל לובינסקייהודה בר לבשוש פרידמןערן אפלבאוםקרינה זילברשראנה בן יוסף
3 תוספת זמןעידו פורתרותי שמילוביץמרדכי ישראלשוש פרידמןגנץ מנחםקרינה זילברשר  
4              
5              
 
משגיח על – לריסה ארטמן
מבחן מסכם בתנך שכבת יב – יום חמישי 27.4
שיעוריב1יב2יב3יב4יב5
3סיבוני מיכהמילר שרלהבר לב יהודהעפרה נתןיעקובוב רבקה
4סיבוני מיכהמילר שרלהבר לב יהודהעפרה נתןיעקובוב רבקה
5יצחקי הילהמילר שרלהלוסי עדניסיבוני מיכהאן אקונס
6יצחקי הילהרחל וינטה      
 
משגיח על – רחל וינטה שיעור 3-5
שכבת יב - מבחן בתנך מועד ב - בתאריך 27.3 יום שני -  שיעור 5-6 בחדר ט1
מבחן באנגלית שכבת ט – יום חמישי 30.3
שיעורט1ט2ט3ט4חדר י6
5זילברשר קרינהקרסנר לריסהענת קביזוןשירי אלינסוןאלינה קלמן
6זילברשר קרינהקרסנר לריסהענת קביזוןשירי אלינסוןאלינה קלמן
 
 
27/3 יום שני יום הורים חטיבה עליונה. ביום זה המורים והתלמידים מסיימים בשעה 13:35 (סוף שיעור 6).
מבחן הבעה ולשון שכבת ח – יום רביעי 29.3
שיעורח1ח2ח3ח4
3ציפי קמחילוסי עדנישי שינוולדספקטור איילת
4לימור ששוןרוית לוישרלה מילרספקטור איילת
 
משגיח על – גליה עוזיאל שיעור 3-4
מבחן גאוגרפיה שכבת ז – יום שישי 31.3
שיעורז1ז2ז3ז4
3לוי ליאתאושר שיטריתגליה עוזיאלסילבי בר
         
 
משגיח על – שוש גדות
מבחן בספרות שכבת יוד – יום שישי 31.3
שיעורי1י2י3י4י5
3מלכה שטרןרבקה יעקובובמיכל בסאלישרון סייגזהבית סמואל
4מלכה שטרןרבקה יעקובובמיכל בסאלישרון סייגיהודה בר לב
5תוספת זמןראובני דוד        
 
משגיח על – ראובני דוד 3-4
מערכת שכבת יא תאריך 30.3 יום חמישי – מי שלא יוצא לצו אחוד  
שיעוריא1יא2יא3יא5
0ערבית אלי מזרחיערבית אלי מזרחיערבית אלי מזרחי  
1ערבית אלי מזרחיערבית אלי מזרחיערבית אלי מזרחי  
2שטרן מלכה לשון והבעהעופר גלדי אזרחותשטרן מלכה לשון והבעהשרון סייג הסטוריה
3שטרן מלכה לשון והבעהעופר גלדי אזררחותשטרן מלכה לשון והבעהשרון סייג הסטוריה
4ספרות ראובניספרות ראובניספרות ראובנישרון סייג הסטוריה
5הסטוריה רות כלילישרון סייג הסטוריהשרון סייג הסטוריהספרות בסאלי מיכל
 
 
מתכונת תקשורת  שכבת יב – יום שישי 31.3
מקצוענבחנים בחדרשעת התחלה+שם משגיחשעת סיוםהערות
תקשורתיב708:30-09:15
ארטמן לריסה
מחליפה 09:15-10:10 קרסנר לריסה
 
   
   10:10-11:05
הילה אגסי
   
   11:05-11:40
שירן עדיה
כולל תוספת זמן 30 דקות  
         
 
 
מתכונת תקשורת שכבת יב – 31.3
מקצוענבחנים בחדרשעת התחלה+שם משגיחשעת סיוםהערות
תקשורתיב408:00-08:30
רם שם טוב
   
   08:30-09:15
גבי קורן
   
   09:15-10:00
ניב שי לי
מחליף רם שם טוב עד שעה 10:30
ללא תוספת זמן עד שעה 10:30  
   10:30-11:00
רם שם טוב
 ת.ז. 30 דקות
 
 
מתכונת כימיה שכבת יב – תאריך 31.3 יום שישי
מקצוענבחנים בחדרשעת התחלה+שם משגיחשעת סיוםהערות
כימיהחדר מעבדה 3 בניין ג08:00-08:30
פרננדה שפורן
   
 חדר מעבדה 3 בניין ג08:30-10:10
אנה בן יוסף
   
 חדר מעבדה 3 בניין ג10:10-11:00
יהודה בר לב
   
 חדר מעבדה 3 בניין ג11:00-11:40
יהודה בר לב
תוספת זמן  
 
 
מרתון במתמטיקה לקראת מיצב – יום ראשון 7.5 – לפי הקבצות
שיעורח1ח2ח3ח4חדר הקבצה בנין א
12:00-14:00צביקה מושקובסקיעירית נבוןבזה שרוןאמזלג ליהלי ארווס
 
 
מרתון במתמטיקה לקראת מיצב – יום שני 8.5 – לפי הקבצות
שיעורח1ח2ח3ח4חדר הקבצה בנין א
08:30-10:00צביקה מושקובסקיעירית נבוןבזה שרוןאמזלג ליהלי ארווס
 
 
מרתון במתמטיקה לקראת מיצב – יום שני 8.5 – לפי כיתות שלמות
שיעורח1ח2ח3ח4
10:00-12:00צביקה מושקובסקי עירית נבוןבזה שרוןאמלזג ליה
 
 

שינויי מערכת עבור: אוסקר ענתות

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

ביטול שיעור לתלמידי אוסקר ענתות, כישורי חיים, יא 2

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

ביטול שיעור לתלמידי אוסקר ענתות, כישורי חיים, יא 1

שינויי מערכת עבור: אורלביץ דור

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי אורלביץ דור, תחומי ספורט עיוני, ז 2

שינויי מערכת עבור: גדות שוש

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי גדות שוש, גאוגרפיה, ז 1

שינויי מערכת עבור: דבש סיון

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי דבש סיון, לשון והבעה, ז 5

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

ביטול שיעור לתלמידי דבש סיון, לשון והבעה, ז 5

שינויי מערכת עבור: וינטה רחל

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: שיקלר עפרה, חינוך, יא 5

שינויי מערכת עבור: חייט גלית

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: ברבי ענבר, לשון והבעה, יא 4

שינויי מערכת עבור: יצחקי הילה

29/03/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: ברבי ענבר, היסטוריה, יא 6

29/03/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: ברבי ענבר, לשון והבעה, יא 4

שינויי מערכת עבור: כהן אביטל

29/03/2017 [היום] (שעות: 6)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, לשון והבעה, ח 5

שינויי מערכת עבור: כהן רונית

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי כהן רונית, מדעי הבריאות, ז 2

שינויי מערכת עבור: ליאלין אלינה

29/03/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי ליאלין אלינה, כישורי חיים, יא 4

29/03/2017 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי ליאלין אלינה, כישורי חיים, י 6

שינויי מערכת עבור: מילר שרהלה

29/03/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: אוסקר ענתות, כישורי חיים, ז 5

שינויי מערכת עבור: נבון עירית

29/03/2017 [היום] (שעות: 7)

תלמידי נבון עירית, לשון והבעה, ח 5 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: נדב מזור מ``מ

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: מנסנו יוסף, של``ח, ח 5

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: כהן רונית, חנ``ג, ט 3, ט 4

29/03/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: לוי רוית, ערבית, ט 3, ט 4

שינויי מערכת עבור: ספקטור איילת

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: בז`ה שרון, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

שינויי מערכת עבור: פילייבה אביטל

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

שינויי מערכת עבור: פרידמן שושי

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: ברבי ענבר, לשון והבעה, יא 6

שינויי מערכת עבור: קמחי ציפי

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: לוי רוית, ערבית, ח 4

29/03/2017 [היום] (שעות: 6)

תלמידי קמחי ציפי, מדעים עיוני, ח 4 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: שינוולד שי

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

ביטול שיעור לתלמידי שינוולד שי, מדעים פיזיקה, ט 3

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

ביטול שיעור לתלמידי שינוולד שי, מדעים עיוני, ז 3

שינויי מערכת עבור: שיקלר עפרה

29/03/2017 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי שיקלר עפרה, סוציולוגיה, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4, יב 5

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי שיקלר עפרה, סוציולוגיה, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4, יב 5

29/03/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי שיקלר עפרה, פרויקט סוציולוגיה, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4, יב 5

שינויי מערכת עבור: ששון לימור

29/03/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: בז`ה שרון, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: אורלביץ דור, חנ``ג, ט 3, ט 4

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - אלינסון שירי,אנגלית א`,ט 1-ט 4

30/03/2017 [מחר] (שעות: 5-6)

אלינסון שירי

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - זילברשר קרינה,אנגלית ב`,ט 1-ט 4

30/03/2017 [מחר] (שעות: 5-6)

זילברשר קרינה

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - קביזון ענת,אנגלית א`,ט 1-ט 4

30/03/2017 [מחר] (שעות: 5-6)

קביזון ענת

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - קלמן אלינה,אנגלית א`,ט 1-ט 4

30/03/2017 [מחר] (שעות: 5-6)

קלמן אלינה

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - קרסנר-שצמן לריסה,אנגלית א`,ט 1-ט 4

30/03/2017 [מחר] (שעות: 5-6)

קרסנר-שצמן לריסה

משגיחים במבחן עבור: יב1 - בוחן באזרחות - חדר יב1 - גלדי עפר,אזרחות מטלת ביצוע,יב 1

29/03/2017 [היום] (שעות: 2)

פולג כוכי

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - סמואל זהבית,לשון והבעה,ח 4

29/03/2017 [היום] (שעות: 3-4)

ספקטור איילת

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - ספקטור איילת,לשון והבעה,ח 1

29/03/2017 [היום] (שעות: 3)

קמחי ציפי

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

ששון לימור

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - עוזיאל גליה,לשון והבעה,ח 2

29/03/2017 [היום] (שעות: 3)

עדני לוסי

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

לוי רוית

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - עוזיאל גליה,לשון והבעה,ח 3

29/03/2017 [היום] (שעות: 3)

שינוולד שי

29/03/2017 [היום] (שעות: 4)

מילר שרהלה

מלווים באירוע עבור: מופע לכל חטיבת הביניים ווקה פיפל - ז 1, ז 2, ז 3, ז 4, ז 5, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4, ח 5, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

30/03/2017 [מחר] (שעות: 3-5)

אוסקר ענתות, אורלביץ דור, אלינסון שירי, אמזלג ליה, בז`ה שרון, ברזיצקי טלי, גדות שוש, דבש סיון, דיאז מאיה, זילברשר קרינה, חומרי הדס, חיימוביץ מיטל, כהן אביטל, כהן רונית, כלילי רות, לוי ליאת, לוי רוית, מושקובסקי צביקה, ספקטור איילת, קביזון ענת, קליימן לאה, קלמן אלינה, שינוולד שי, שלו אביבה, ששון לימור

מלווים באירוע עבור: צו אחוד שכבת יא - יא 1, יא 2, יא 3, יא 4, יא 5, יא 6

30/03/2017 [מחר] (שעות: כל היום)

אפלבאום ערן, אקונס אן, ברבי ענבר, וגמיסטר רוני, חייט גלית, סמואל זהבית

ימי הולדת
שמילוביץ רותי (מורה) - 24/03  •  לוי ליאת (מורה) - 26/03  •  קביזון ענת (מורה) - 26/03  •  דבי יעל (מורה) - 01/04  •