הודעות כלליות
שינויי מערכת
 
 
 
לוח זמנים – חלוקת תעודות חטיבת ביניים 20.6 – יום שלישי
08:30-10:00 – טקס סוף שנה לחטיבת ביניים באולם הספורט.
10:20-11:50 – חלוקת תעודות בכיתות.
תורנות מורים מקצועיים -
 שכבת -ז
שיעורכיתהשם המורה המשגיח
3-4ז1לוי ליאת, כהן רונית
3ז2חומרי הדס, זילברשר קרינה
4ז2דור אורלביץ, הדס חומרי
3-4ז3שי שינוולד, בז'ה שרון
3-4ז4דבש סיון, אלינה קלמן
3-4ז5קליימן לאה
 
 
מורים משגיחים בקומה – שיעור 3-4 –אגסי הילה, אקונס אן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שכבת – ח
שיעורכיתהשם המורה המשגיח
3-4ח1עפרה נתן, איילת ספקטור
3-4ח2ליה אמזלג, ארגוב עדי
3ח3דור אורלביץ, לי ארווס
4ח3לי ארווס, זילברשר קרינה
     
     
 
 
מורים משגיחים בקומה – 3-4 אפלבאום ערן, ארטמן לריסה
 
שכבת ט
שיעורכיתהשם מורה משגיח
3-4ט1בר סילבי, בן יוסף אנה
3-4ט2רות כלילי, יגודין מיכאל
3-4ט3ענת קביזון, יצחקי הילה
3-4ט4שירי אלינסון, קרסנר לריסה
 
 
מורים משגיחים בקומה שיעור 3-4 – גנץ מנחם,וינטה רחל.
שמירה בחצר בית הספר שיעור 3-4 – כהן נדב, סיבוני מיכה.
 
 
לוח זמנים חטיבה עליונה חלוקת תעודות – יום שלישי 20.6
שכבת יוד -
09:00-10:00 – טקס חלוקת תעודות הצטיינות באודיטוריום.
10:20-11:50– פעילות מחנכים בכיתות וחלוקת תעודות.
 
שמירה בבנין ג –
שיעור 3-4 קומה ראשונה – פרננדה שפורן, פרידמן שושי
שיעור 3-4 קומה שניה    - שרון סייג 
 
 
שכבת יא –
09:00-10:00– פעילות – סיכום שנה בכיתה.
10:20-11:50- פעילות מחנכים בכיתות וחלוקת תעודות.
 
שמירה בבנין א – שיעור 3-4 קומה אחרונה – רוטבאום יעקב, ראובני דוד
 

בתאריך 19.6 יום שני בגרות מתמטיקה שכבת יוד - 3 יח"ל
הקבוצה של אביטל פילייבה בחדר יב2 בשיעור 3-4 , משגיחה אביטל פילייבה.
הקבוצה של לי ארווס בחדר י5 בשיעור 3-4, משגיחה לי ארווס.
כיתה יוד6 בחדר יב6 בשיעור 3-4- שיעור 3 משגיחה- שני סאסי, שיעור 4 משגיחה גבי קורן

אין הודעות

ימי הולדת
קורן גבריאלה (מורה) - 16/06  •  שטרן הלנה (מורה) - 16/06  •  ארטמן לריסה (מורה) - 20/06  •  שירבן נטאשה (מורה) - 23/06  •  גנון-שילון שרי (מורה) - 27/06  •  נתן עפרה (מורה) - 29/06  •