הודעות כלליות
שינויי מערכת
בחינה באנגלית שכבת יא תאריך 6.3 יום שני
שיעוריא1יא2יא3יא5חדר י6חדר מחשבים בנין א
0ארטמן לריסהקורן גביגנון שריניב שי ליקרינה זילברשרבר לב יהודה
1ארטמן לריסהקורן גביגנון שריניב שי ליקרינה זילברשרמנחם גנץ
2ארטמן לריסהקורן גביגנון שריניב שי ליקרינה זילברשרעדי ארגוב
 
 
מבחן באנגלית B.Rשכבת יב – תאריך 26.2 –5יחל
שיעוריב1יב2יב3
3קרסנר לריסהלריסה ארטמןקורן גבי
4קרסנר לריסהלריסה ארטמןקורן גבי
 
 
 
מבחן באנגלית B.R. שכבת יב – תאריך 26.2 –4יחל
שיעוריב4יב5
3גנון שרישי לי ניב
4גנון שרישי לי ניב
 
 מבחן באנגלית B.R. שכבת יב - תאריך 26.2  - 3 יחל
בשיעור 3-4 בחדר מעבדה


ביום חמישי 23.2 בשעה 12:00 אודישנים לשירה לשכבת יב
מבחן הבעה ולשון שכבת ט – 28.2 יום שלישי
שיעורט1ט2ט3ט4
1אלינה קלמןקרינה זילברשרענת קביזוןשירי אלינסון
2אושר שיטריתרות כלילילוי ליאתשירי אלינסון
 
משגיח על סילבי בר שיעור 1-2
מבחן לשון והבעה שכבת ח –יום חמישי 23.2
שיעורח1ח2ח3ח4
1עפרה נתןשי שינוולדאורלביץ דוררוית לוי
2הדס חומרישי שינוולדלימור ששוןליאת לוי
 
מורה משגיח שיעור 1-2 עוזיאל גליה
 
מרתון במתמטיקה לקראת מיצב – יום ראשון 7.5 – לפי הקבצות
שיעורח1ח2ח3ח4חדר הקבצה בנין א
12:00-14:00צביקה מושקובסקיעירית נבוןבזה שרוןאמזלג ליהלי ארווס
 
 
מרתון במתמטיקה לקראת מיצב – יום שני 8.5 – לפי הקבצות
שיעורח1ח2ח3ח4חדר הקבצה בנין א
08:30-10:00צביקה מושקובסקיעירית נבוןבזה שרוןאמזלג ליהלי ארווס
 
 
מרתון במתמטיקה לקראת מיצב – יום שני 8.5 – לפי כיתות שלמות
שיעורח1ח2ח3ח4
10:00-12:00צביקה מושקובסקי עירית נבוןבזה שרוןאמלזג ליה
 
 
מרתון אנגלית לקראת מיצב שכבת ח – תאריך 14.3 יום שלישי
שיעורח1ח2ח3ח4
3ענת קביזוןלריסה קרסנראלינה קלמןשירי אלינסון
4ענת קביזוןלריסה קרסנראלינה קלמןשירי אלינסון
5ענת קביזוןלריסה קרסנראלינה קלמןשירי אלינסון
6ענת קביזוןלריסה קרסנראלינק קלמןשירי אלינסון
 
 
מרתון אנגלית לקראת מיצב שכבת ח תאריך 9.3 יום חמישי
שיעורח1ח2ח3ח4
3ענת קביזוןלריסה קרסנראלינה קלמןשירי אלינסון
4ענת קביזוןלריסה קרסנראלינה קלמןשירי אלינסון
5ענת קביזוןלריסה קרסנראלינה קלמןשירי אלינסון
6ענת קביזוןלריסה קרסנראלינק קלמןשירי אלינסון
 
 
בתאריך 23.2 – יום חמישי - מבחן ספרות שכבת יא
שיעוריא1יא2יא3
2מלכה שטרןזהבית סמואלאקונס אן
3מלכה שטרןעופר גלדיבסאלי מיכל
4 תוספת זמןראובני דוד    
 
דוד ראובני משגיח על 2-3
בתאריך 21.3 מבחן בעל פה אנגלית כיתה יב7 בוחנת לריסה קרסנר

בתאריך 19.3 מבחן בעל פה אנגלית כיתה יב6 בוחנת קרינה זילברשר

שינויי מערכת עבור: אדם צ`רנינסקי מ``מ

22/02/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: עדיה שירן, מתמטיקה, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: עדיה שירן, מתמטיקה, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 6)

מילוי מקום עבור: קמחי ציפי, מדעים עיוני, ח 4

שינויי מערכת עבור: אוסקר ענתות

22/02/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: ישראל מרדכי, מתמטיקה, ז 5

שינויי מערכת עבור: אלינסון שירי

23/02/2017 [מחר] (שעות: 6)

תלמידי אלינסון שירי, אנגלית א`, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: ארגוב עדי

23/02/2017 [מחר] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 5

שינויי מערכת עבור: ארווס לי

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 5

שינויי מערכת עבור: יעקובוב רבקה

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: עוזיאל גליה, חינוך, י 5

שינויי מערכת עבור: ישראל מרדכי

22/02/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 5)

תלמידי ישראל מרדכי, מתמטיקה, ז 5 הולכים הביתה

23/02/2017 [מחר] (שעות: 6)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

שינויי מערכת עבור: לוי רוית

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: סמואל זהבית, לשון והבעה, ח 4

שינויי מערכת עבור: מזרחי אלי

22/02/2017 [היום] (שעות: 9)

שיעור חופשי לתלמידי מזרחי אלי, ערבית, יא 1, יא 2, יא 3

22/02/2017 [היום] (שעות: 10)

שיעור חופשי לתלמידי מזרחי אלי, ערבית, יא 1, יא 2, יא 3

שינויי מערכת עבור: מילר שרהלה

22/02/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: ישראל מרדכי, מתמטיקה, ז 5

שינויי מערכת עבור: נבון עירית

22/02/2017 [היום] (שעות: 6)

תלמידי נבון עירית, לשון והבעה, ח 5 הולכים הביתה

22/02/2017 [היום] (שעות: 7)

תלמידי נבון עירית, לשון והבעה, ח 5 הולכים הביתה

23/02/2017 [מחר] (שעות: 5)

תלמידי נבון עירית, לשון והבעה, ח 5 הולכים הביתה

שינויי מערכת עבור: נדב מזור מ``מ

22/02/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ח 3

22/02/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ט 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 6)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים עיוני, ח 3

שינויי מערכת עבור: סייג שרון

23/02/2017 [מחר] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: סמואל זהבית, לשון והבעה, יא 2

שינויי מערכת עבור: סמואל זהבית

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי סמואל זהבית, לשון והבעה, יא 2

שינויי מערכת עבור: עדיה שירן

22/02/2017 [היום] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי עדיה שירן, מתמטיקה, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי עדיה שירן, מתמטיקה, יא 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי עדיה שירן, מתמטיקה, יב 6, יב 7

22/02/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי עדיה שירן, לשון והבעה, יב 6, יב 7

22/02/2017 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי עדיה שירן, לשון והבעה, יב 6, יב 7

שינויי מערכת עבור: עדני לוסי

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: עוזיאל גליה, ספרות, י 5

שינויי מערכת עבור: עזרא רוזי מ``מ

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ח 3, ח 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ח 1, ח 2

שינויי מערכת עבור: שילה ענת

23/02/2017 [מחר] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי שילה ענת, מתמ 5 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי שילה ענת, מתמ 5 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי שילה ענת, מתמ 5 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

שינויי מערכת עבור: שמילוביץ רותי

23/02/2017 [מחר] (שעות: 0)

שיעור חופשי לתלמידי שמילוביץ רותי, מתמ 4 יחל, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי שמילוביץ רותי, מתמ 4 יחל, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי שמילוביץ רותי, מתמ 4 יחל, יב 1, יב 2, יב 3, יב 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי שמילוביץ רותי, מתמ 5 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי שמילוביץ רותי, מתמ 5 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי שמילוביץ רותי, מתמ 5 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

שינויי מערכת עבור: שקואי רם

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, חינוך, ח 5

משגיחים במבחן עבור: אומנות - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,י 6

22/02/2017 [היום] (שעות: 3-4)

יגודין מיכאל

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - אלינסון שירי,אנגלית,ז 1-ז 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

אלינסון שירי

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - זילברשר קרינה,אנגלית,ז 1-ז 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

זילברשר קרינה

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - קביזון ענת,אנגלית,ז 1-ז 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

קביזון ענת

משגיחים במבחן עבור: אנגלית - קלמן אלינה,אנגלית,ז 1-ז 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

קלמן אלינה

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - סמואל זהבית,לשון והבעה,ח 4

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

לוי רוית

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

לוי ליאת

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - ספקטור איילת,לשון והבעה,ח 1

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

נתן עפרה

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

חומרי הדס

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - עוזיאל גליה,לשון והבעה,ח 2

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

שינוולד שי

משגיחים במבחן עבור: לשון והבעה - עוזיאל גליה,לשון והבעה,ח 3

23/02/2017 [מחר] (שעות: 1)

אורלביץ דור

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

ששון לימור

משגיחים במבחן עבור: מחשבים - פולג כוכי,מחשבים,ט 1,ט 2

22/02/2017 [היום] (שעות: 5-6)

פולג כוכי

22/02/2017 [היום] (שעות: 7)

ראובני דוד

משגיחים במבחן עבור: ספרות - ראובני דוד,ספרות,יא 1

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2-3)

שטרן מלכה

23/02/2017 [מחר] (שעות: 4)

ראובני דוד

משגיחים במבחן עבור: ספרות - ראובני דוד,ספרות,יא 2

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

סמואל זהבית

23/02/2017 [מחר] (שעות: 3)

גלדי עפר

משגיחים במבחן עבור: ספרות - ראובני דוד,ספרות,יא 3

23/02/2017 [מחר] (שעות: 2)

אקונס אן

23/02/2017 [מחר] (שעות: 3)

בסאלי מיכל

משגיחים במבחן עבור: פסכולוגיה - בר-לב יהודה,פסיכולוגיה,י 1-י 5

22/02/2017 [היום] (שעות: 0-2)

בר-לב יהודה

משגיחים במבחן עבור: רפואה, אומנות,ביולוגיה ראשי,כימיה, טכ``מ - בן יוסף אנה,רפואה,י 1-י 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 1-2)

בן יוסף אנה

משגיחים במבחן עבור: רפואה, אומנות,ביולוגיה ראשי,כימיה, טכ``מ - יגודין מיכאל,אמנות עיונית,י 1-י 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 0-2)

סאסי-פינק שני

משגיחים במבחן עבור: רפואה, אומנות,ביולוגיה ראשי,כימיה, טכ``מ - יצחקי הילה,תקשורת עיונית,י 1-י 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 0-2)

יצחקי הילה

משגיחים במבחן עבור: רפואה, אומנות,ביולוגיה ראשי,כימיה, טכ``מ - לובינסקי יעל,כימיה,י 1-י 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 0-2)

שפורן פרננדה

משגיחים במבחן עבור: רפואה, אומנות,ביולוגיה ראשי,כימיה, טכ``מ - פולג כוכי,טכ``מ,י 1-י 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 5-6)

פולג כוכי

מלווים באירוע עבור: בית יצחק רבין שכבת יוד - י 1, י 2, י 3, י 4, י 5, י 6

27/02/2017 [יום שני] (שעות: כל היום)

בן יוסף אנה, בסאלי מיכל, בר-לב יהודה, ברזיצקי טלי, דונסקי ליזי, לובינסקי יעל, ניב שי לי, עדני לוסי, עוזיאל גליה, ראובני דוד

מלווים באירוע עבור: הכנה לקראת מסע ישראלי - יא 1, יא 2, יא 3, יא 4, יא 5, יא 6

22/02/2017 [היום] (שעות: 6)

אוסקר ענתות, אפלבאום ערן, ברבי ענבר, דונסקי ליזי, מזרחי אלי, סמואל זהבית, פורת עידו, קמחי ציפי, שיקלר עפרה

מלווים באירוע עבור: טכנודע גבעת אולגה ז-ח מצוינות - קמחי ציפי,רפואה,ז 1-ז 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 3-15)

ישראל מרדכי, שינוולד שי

מלווים באירוע עבור: טכנודע גבעת אולגה ז-ח מצוינות - קמחי ציפי,רפואה,ח 1-ח 4

22/02/2017 [היום] (שעות: 3-15)

ישראל מרדכי, שינוולד שי

מלווים באירוע עבור: קונצרט היכל התרבות - בז`ה שרון,מתמטיקה מצוינות,ט 1-ט 4

01/03/2017 [יום רביעי] (שעות: 1-5)

בז`ה שרון, מושקובסקי צביקה, שילה ענת

מלווים באירוע עבור: קונצרט היכל התרבות - מושקובסקי צביקה,מתמטיקה מצוינות,ח 1-ח 4

01/03/2017 [יום רביעי] (שעות: 1-5)

בז`ה שרון, מושקובסקי צביקה, שילה ענת

מלווים באירוע עבור: קונצרט היכל התרבות - שילה ענת,מתמטיקה מצוינות,ז 1-ז 4

01/03/2017 [יום רביעי] (שעות: 1-5)

בז`ה שרון, מושקובסקי צביקה, שילה ענת

מלווים באירוע עבור: שלח - ט 3

22/02/2017 [היום] (שעות: 2-15)

מנסנו יוסף

ימי הולדת
קמחי ציפי (מורה) - 23/02  •  שינוולד שי (מורה) - 27/02  •  סיבוני מיכאל (מורה) - 28/02  •  חכם מוטי (מורה) - 01/03  •