הודעות כלליות
מערכת שעות תגבור בפסח
יום רביעי (9.4.14)ייאיב
8:30-10:00
אנגלית (לריסה א, גבי)
8:30-10:00
יא5 – הבעה (מלכה)
יא4 – מתמטיקה (שירן)
יא1,יא3 - ערבית
תנ"ך - יב 3 - רחל
11:00 – 09:00
10:00-12:00
מזרחנות (ק1)
10:00-12:00
יא1 – הבעה (מלכה)
תנ"ך - יב 7 - רחל 13:00 – 11:00
12:00-14:30
מזרחנות (ק2) - מבוטל
9:00-13:00
יא2 – אזרחות (עפר)
מתמטיקה – צביקה
14:00 – 12:00
12:00-14:00
י-3 - הבעה (מלכה)
12:00-14:00
יא1 – מחשבים (חנה)
תקשורת – הילה
יב'6 , יב'8
13:00 – 11:00
 14:00-15:30
יא1 – מחשבים (חנה)
תקשורת - הילה
יב'3 , יב'5 , יב'7
15:00 – 13:00
  אנגלית רלי –
מאור עינב
14:30 – 08:30
  אזרחות –יב5 – שמואל
13:00 – 11:00
  מתמטיקה – נעם
14:00 – 12:00
  מתמטיקה -שירן –
יב'6 , יב'8
11:00 – 09:00
  ביולוגיה –יב1בילהה
11:00 – 08:00
 
 
עפרה נתן מלמדת בחדר של יב1
בעת התגבורים.


 
חג שמח וכשר לכל מורי ביה"ס ותלמידיו.
יום הולדת שמח! :)