הודעות כלליות
שינויי מערכת
מבחן מדעים – מועד ב- שכבת ז – יום ראשון 28.5
שיעורכיתה ח1 מבחן מדעים
שכבת ז
כיתה ח2 מבחן מדעים
שכבת ז
7אושר שיטריתציפי קמחי
8אושר שיטריתציפי קמחי
 
 
מועדי ב – שכבת ביניים- יום ראשון 28.5
שיעורכיתה ז1 – מבחן אנגליתכיתה ז2
מבחן הסטוריה ואזרחות
כיתה ז3 – מבחן הסטוריה ואזרחותכיתה ז4 – מבחן לשון והבעהכיתה ח3– מבחן מחשבים, פיזיקה
6מלכה שטרןדור אורלביץספקטור איילת, סילבי בררן אביטל
7קרסנר לריסה, דור אורלביץאלינסון שירי, ספקטור איילתסילבי בררן אביטל
8 אלינה קלמן      רן אביטל
 
 
מועדי ב – שכבת ביניים- יום חמישי 25.5
שיעורכיתה ז1 – מבחן מתמטיקהכיתה ז2 – מבחן תנך שכבת ז ושכבת טכיתה ז3 – מבחן ספרות שכבת ז ושכבת חכיתה ז4 – מבחן מדעים שכבת ח ושכבת ט
6בזה שרון,  שוש גדותאן אקונסהדס חומרי, ליאת לויגנץ מנחם
7בזה שרון, צביקה מושקובסקישוש גדותהדס חומרי, ליאת לוימלכה שטרן
8        
 
 
יום ראשון 28.5 מבחן בספרות שכבת ט
שיעורט1ט2ט3ט4
1שמילוביץ רותירות כליליקביזון ענתאלינסון שירי
2אושר שיטריתבזה שרוןאורלביץ דורכהן רונית
 
משגיח על - סילבי שיעור 1-2
בתאריך 28.5 יום ראשון מועצות מורחבות לכיתה י6 -
החל משיעור 6. המורים הם:
לוסי עדני, טלי בריזצקי, ליאלין אלינה, יגודין מיכאל, יהודה בר לב, רונית כהן, שושי פרידמן, סאסי שני, סיבוני מיכה, אן אקונה, רוטבאום יעקב, קרסנר לריסה
מבחן שיפור ציון תנך -שכבת יב – יום שישי 26.5
שיעוריב1יב2יב3יב4
1קורן גביאנה בן יוסףרחל וינטהעפרה נתן
2ארטמן לריסהאנה בן יוסףרחל וינטהקרסנר לריסה
3יגודין מיכאלשם טוב רםרחל וינטהעפרה נתן
4לובינסקי יעלשם טוב רםרחל וינטהעפרה נתן
 
 פרננדה בוחן נטראלי שיעור 3
מועצות פדגוגיות מורחבות
מורים יקרים,
ביום חמישי 24.5.2017 יתקיימו מועצות פדגוגיות מורחבות בשכבת יוד.
אופי הישיבות הפעם יהיה במתכונת הפוכה:
בכל פעם יתכנס צוות מקצועי, הכולל את רכז המקצוע והמורים המקצועיים המלמדים בתחום הדעת ויציג בפני פורום מחנכות שכבת יוד את המצב הלימודי של תלמידים צהובים ואדומים ובכלל זה פתרונות ומענים הולמים.
מס' נקודות חשובות:
-         
הישיבות יתקיימו בחדר יב1
-          הצוותים המקצועיים יגיעו מוכנים עם המידע הרלוונטי על תלמידים צהובים ואדומים.
-         
להלן חלוקת הזמנים בחתך למקצועות:
שעה רביעית (11:05-12:00) : מחשבים, כימיה, רפואה
שעה חמישית (12:00-13:00): תקשורת, אמנות, מדה"ח
13:00-14:00: היסטוריה, תנ"ך, ספרות
14:00-15:00: הבעה
15:00-15:45: פיזיקה
15:30-16:15: ביולוגיה
16:30-18:00: מתמטיקה
18:00-19:30: אנגלית
מבחן בערבית שכבת ט יום ראשון 4.6
שיעורט1ט2ט3ט4
1סילבי בררות כליליענת קביזוןאלינסון שירי
2סילבי ברכהן רוניתאורלביץ דוראושר שיטרית
 
שיעור 1 משגיחה על – לימור ששון - ערבית
שיעור 1-2 אלי מזרחי – משגיח על - מזרחנות
מתכונת הבעה שכבת יא – יום שישי 2.6
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
2.6יאהבעהיא1 (20 תלמידים)07:45 +רותי שמילוביץ10:10    
       10:10+גבי קורן11:00  ללא ת.ז.180 דקות
       11:00 +גבי קורן12:00  ת.ז.
 
 
מתכונת הבעה שכבת יא – יום שישי 2.6
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
2.6יאהבעהיא2 (20 תל')07:45+עידו פורת10:10    
       10:10 +לריסה ארטמן11:00   ללא ת.ז. 180 דקות
       11:00+לריסה ארטמן 12:00   ת.ז.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת הבעה שכבת יא – יום שישי 2.6
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
2.6 יא הבעהיא3(20 תלמידים)
 
07:45+גנץ מנחם10:10    
       10:10+שי לי ניב11:00   ללא ת.ז. 180 דקות
       11:00+שי לי ניב12:00  ת.ז.
 
 
מתכונת הבעה שכבת יא – יום שישי 2.6
 
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
2.6יאהבעהיא4 (20 תל')07:45+צביקה מושקובסקי 10:10    
       10:10+הילה יצחקי11:00   ללא תוספת זמן 180 דקות
       11:00+הילה יצחקי12:00   ת.ז.
 
 
 
 
 
 
מתכונת הבעה שכבת יא – יום שישי 2.6
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
2.6 יא הבעהיא5 (20 תל')07:45 +מרדכי ישראל10:10    
       10:10+קרינה זילברשר11:00   ללא ת.ז. 180 דקות
       11:00 +קרינה זילברשר12:00  ת.ז
 
 
מתכונת הבעה שכבת יא – יום שישי 2.6
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות  
 2.6יאהבעהחדר הקבצה בנין א (20 תל')07:45+שם טוב רם מחליפה בשעה 08:30 הילה אגסי10:10      
       10:10 יהודה בר לב11:00    ללא ת.ז. 180 דקות   
       11:00 יהודה בר לב12:00  ת.ז.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
8.6י"בתנךיב1 (20תלמידים)08:30 + צביקה מושקובסקי10:10    
       10:10+סיבוני מיכה11:15  ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15 +סיבוני מיכה12:00  ת.ז 40 דקות
               
 
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6י"בתנך י"ב 2 (20 תל')8:30 +נועם שרעבי10:10    
       10:10+יעקובוב רבקה 11:15    ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15 +יעקובוב רבקה12:00  ת.ז 40 דקות
               
 
 
 
 
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6  י"ב  תנךי"ב 3  (20 תלמידים)8:30 +רותי שמילוביץ10:10    
       10:10+ערן אפלבאום11:15    ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15+ערן אפלבאום12:00    ת.ז 40 דקות
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6י"בתנךיב4 (20 תלמידים)8:30 +שרון בזה10:10    
       10:10+יהודה בר לב11:15     ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15+יהודה בר לב12:00    ת.ז 40 דקות
 
 
 
 
 
 
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6י"בתנךיב5 (20 תלמידים)8:30 +שרלה מילר 10:10    
       10:10+טלי בריזצקי11:15    ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15+טלי בריזצקי12:00   ת.ז 40 דקות
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6י"בתנךח1 (20 תלמידים)8:30 +רוני שלום10:10    
       10:10+גנץ מנחם11:15    ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15+שרלה מילר12:00   ת.ז 40 דקות
 
 
 
 
 
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6י"בתנךח2(20 תלמידים)8:30 +לריסה ארטמן10:10    
       10:10+זילברשר קרינה11:15    ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15+עופר גלדי12:00   ת.ז 40 דקות
 
מתכונת בתנך שכבת יב – תאריך 8.6 יום חמישי
               
תאריךשכבהמקצוענבחנים בחדר כיתהשעת התחלה+מורה משגיחשעת סיום מורה אחראיהערות
               
8.6י"בתנךח3 (20 תלמידים)8:30 +ערן אפלבאום מחליפה 09:15 אן אקונס10:10    
       10:10+הילה יצחקי11:15    ללא ת.ז. 165 דקות
       11:15+הילה יצחקי12:00   ת.ז 40 דקות
 
 
 
 
 

סדר ישיבות הערכות מסכמות תלמידי מתי"א תשע"ז

תאריך: 29.5.2017

נוכחות בכל הישיבות: רם, רוזה, עידית, אביטל ואלינור

שכבת ז' 0310:-08:00

נוכחות לאורך כל הישיבות : ליאת לוי וענתות אוסקר

8:00-8:40  ז'1:  (מחנכת: ליאת)

8:40-9:20  ז'3: (מחנכת: שרון בז'ה)

9:20-9:45  ז'4: (מחנכות: אלינה קלמן וסיון דבש)

9:45-10:30 ז'2: (מחנכים: הדס ודור)

 

שכבת ח' 

נוכחות לאורך כל הישיבות : אביבה ומאיה

10:30-11:00  ח'1: (מחנכות: עופרה נתן ואיילת ספקטור)

11:00-11:40  ח'2: (מחנכות: אביבה וליה)

11:40-12:30  ח'3:  (מחנך: דור)

12:30-13:00  ח'4: (מחנך: צביקה) 

שכבת יא – סדנא "הקשת האנושית" יום חמישי 8.6
שיעורכיתה יא4+כיתה יא5 חדר יא5כיתה יא 2 – חדר יא2
1שרון סייג+ארגוב עדיכהן נדב+ענתות+אלי מזרחי
2שרון סייג+ארגוב עדיכהן נדב+זהבית סמואל
 
 
שיעורכיתה יא1+כיתה יא6 חדר יא1כיתה יא3+כיתה יא6 חדר יא3
3ראובני דוד+עדי ארגובמלכה שטרן+נדב כהן
4ראובני דוד+עדי ארגובמלכה שטרן+נדב כהן+קרינה זילברשר
 
 

שינויי מערכת עבור: אורלביץ דור

25/05/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים מעבדה, ח 3

שינויי מערכת עבור: אושר שיטרית

25/05/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: ספקטור איילת, היסטוריה, ט 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, חינוך, ז 4

שינויי מערכת עבור: אלינסון שירי

25/05/2017 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי אלינסון שירי, אנגלית א`, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

שינויי מערכת עבור: אמזלג ליה

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים מעבדה, ח 2

שינויי מערכת עבור: אקונס אן

25/05/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: קלמן אלינה, אנגלית, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, ערבית, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, ערבית, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

שינויי מערכת עבור: ארגוב עדי

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 5

שינויי מערכת עבור: ארווס לי

25/05/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 5

25/05/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, מתמטיקה, ח 5

שינויי מערכת עבור: ברזיצקי טלי

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: פילייבה אביטל, מתמטיקה, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: ליאלין אלינה, כישורי חיים, י 6

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: נבון עירית, לשון והבעה, ח 5

שינויי מערכת עבור: ישראל מרדכי

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי ישראל מרדכי, מתמ 4 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי ישראל מרדכי, מתמ 4 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי ישראל מרדכי, מתמ 4 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

שינויי מערכת עבור: כהן נדב

25/05/2017 [היום] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יא 4, יא 6

25/05/2017 [היום] (שעות: 2)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יא 4, יא 6

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יא 4, יא 6

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יב 6, יב 7

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יב 6, יב 7

25/05/2017 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יב 6, יב 7

25/05/2017 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי כהן נדב, תקשורת מעשית, יב 6, יב 7

שינויי מערכת עבור: מושקובסקי צביקה

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: ישראל מרדכי, מתמטיקה, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

שינויי מערכת עבור: מילר שרהלה

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

שיעור חופשי לתלמידי מילר שרהלה, חנ``ג, יב 2, יב 3

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי מילר שרהלה, חנ``ג, יב 1

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי מילר שרהלה, חינוך, יב 2

שינויי מערכת עבור: נבון עירית

25/05/2017 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי נבון עירית, מתמטיקה, ח 1, ח 2, ח 3, ח 4

שינויי מערכת עבור: סיבוני מיכה

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ח 3, ח 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ח 1, ח 2

שינויי מערכת עבור: ספקטור איילת

25/05/2017 [היום] (שעות: 1)

שיעור חופשי לתלמידי ספקטור איילת, לשון והבעה, ט 4

שינויי מערכת עבור: פילייבה אביטל

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

שיעור חופשי לתלמידי פילייבה אביטל, מתמ 3 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי פילייבה אביטל, מתמ 3 יחל, י 1, י 2, י 3, י 5, י 4

שינויי מערכת עבור: קליימן לאה

25/05/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: דבש סיון, לשון והבעה, ז 5

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: קלמן אלינה, אנגלית, ז 5

שינויי מערכת עבור: קלמן אלינה

25/05/2017 [היום] (שעות: 6)

שיעור חופשי לתלמידי קלמן אלינה, אנגלית א`, ט 1, ט 2, ט 3, ט 4

שינויי מערכת עבור: רחלי אביב

25/05/2017 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: קלמן אלינה, אנגלית, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: אלינסון שירי, אנגלית, ז 1, ז 2, ז 3, ז 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 4)

מילוי מקום עבור: קלמן אלינה, אנגלית, ח 3, ח 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

מילוי מקום עבור: קלמן אלינה, אנגלית, ח 1, ח 2

שינויי מערכת עבור: שינוולד שי

25/05/2017 [היום] (שעות: 0)

ביטול שיעור לתלמידי שינוולד שי, מדעים מעבדה, ט 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 5)

שיעור חופשי לתלמידי שינוולד שי, חינוך, ז 3

25/05/2017 [היום] (שעות: 7)

שיעור חופשי לתלמידי שינוולד שי, מדעים מעבדה, ט 3

שינויי מערכת עבור: שלו אביבה

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: שינוולד שי, מדעים מעבדה, ח 2

משגיחים במבחן עבור: חנ``ג מעשי - סיבוני מיכה,חנ``ג מעשי,י 1-י 4

25/05/2017 [היום] (שעות: 8-9)

סיבוני מיכה

משגיחים במבחן עבור: מבחן שיפור ציון תנך - וינטה רחל,תנ``ך,יב 1

26/05/2017 [מחר] (שעות: 1)

נתן עפרה

משגיחים במבחן עבור: מבחן שיפור ציון תנך - וינטה רחל,תנ``ך,יב 2

26/05/2017 [מחר] (שעות: 2)

קרסנר-שצמן לריסה

משגיחים במבחן עבור: מבחן שיפור ציון תנך - נתן עפרה,תנ``ך,יב 4

26/05/2017 [מחר] (שעות: 1)

קורן גבי

26/05/2017 [מחר] (שעות: 1-2)

בן יוסף אנה

26/05/2017 [מחר] (שעות: 1-4)

וינטה רחל

26/05/2017 [מחר] (שעות: 2)

ארטמן לריסה

26/05/2017 [מחר] (שעות: 3)

יגודין מיכאל

26/05/2017 [מחר] (שעות: 3-4)

שם טוב רם

26/05/2017 [מחר] (שעות: 4)

לובינסקי יעל

משגיחים במבחן עבור: מבחן שיפור ציון תנך - עדני לוסי,תנ``ך,יב 3

26/05/2017 [מחר] (שעות: 3-4)

נתן עפרה

משגיחים במבחן עבור: מתכונת פסכולוגיה - שיקלר עפרה,פסיכולוגיה,יא 1-יא 5

25/05/2017 [היום] (שעות: 1-2)

מושקובסקי צביקה

25/05/2017 [היום] (שעות: 1-2)

שמילוביץ רותי

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

יעקובוב רבקה

25/05/2017 [היום] (שעות: 3)

סיבוני מיכה

ימי הולדת
גיל-ברכר גדות שושנה (מורה) - 24/05  •  אלינסון שירי (מורה) - 26/05  •  יצחקי הילה (מורה) - 26/05  •  קונין טטיאנה (מורה) - 27/05  •  ששון לימור (מורה) - 01/06  •  ברקת אביבה (מורה) - 02/06  •