הודעות כלליות
שינויי מערכת
 

שינויי מערכת עבור: אפלבאום ערן

02/09/2015 [היום] (שעות: 6)

ביטול שיעור לתלמידי אפלבאום ערן,אזרחות,יא 4

02/09/2015 [היום] (שעות: 7)

ביטול שיעור לתלמידי אפלבאום ערן,אזרחות,י 4

שינויי מערכת עבור: זקהיים רלי

02/09/2015 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: אפלבאום ערן,אזרחות,י 6

02/09/2015 [היום] (שעות: 1)

מילוי מקום עבור: פרידמן שושי,אזרחות,י 6

שינויי מערכת עבור: מושקובסקי צביקה

02/09/2015 [היום] (שעות: 3)

מילוי מקום עבור: אפלבאום ערן,אזרחות,י 5

שינויי מערכת עבור: עדיה שירן

02/09/2015 [היום] (שעות: 2)

מילוי מקום עבור: פרידמן שושי,אנגלית,יא 7